Gå til sidens indhold

Fiskeri og akvakultur

Struktur- og produktionsstatistik indeholder tal om fartøjer og landinger af fisk samt produktion af opdrætsfisk. Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur indeholder regnskabsdata til belysningen af økonomien i erhvervet.

Nyt

Seneste nyt om Fiskeri og akvakultur

Lille nedgang for fiskeriet i 2020

14. april 2021

Lille nedgang for fiskeriet i 2020

Den samlede landingsværdi for dansk fiskeri blev på 3,1 mia. kr. i 2020, et fald på 4 pct. i forhold til 2019. Mængden af landet fisk steg til gengæld med 13 pct. til 734.000 ton. I samme periode faldt antallet af fartøjer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fiskeri '


Fiskeriets driftsresultat faldt i 2019

30. marts 2021

Fiskeriets driftsresultat faldt i 2019

Driftsresultatet for danske fiskere faldt med 18 pct. til 1,5 mio. kr. pr. virksomhed fra 2018 til 2019, hvilket var tredje år i træk med nedgang. Nedgangen skyldes primært, at den landede mængde fisk faldt med 19 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fiskeri '


Fortsat fald i indtjeningen for fiskeopdræt i 2019

12. marts 2021

Fortsat fald i indtjeningen for fiskeopdræt i 2019

Producenterne af opdrætsfisk i Danmark fik mere end halveret indtjeningen i 2019. Driftsresultatet i 2019 blev for branchen i alt 52 mio. kr. mod 124 mio. kr. i 2018, hvilket navnlig skyldes et prisfald på 12 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Akvakultur'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Dansk akvakultur - vækst, udfordringer og beskæftigelse

6. juli 2017

Dansk akvakultur - vækst, udfordringer og beskæftigelse

Akvakultursektoren er verdens hurtigst voksende animalske fødevareproduktion. Store vækstrater i særligt Asien har medført, at der i dag på verdensplan produceres flere fisk i akvakultur, end der fanges i det traditionelle fiskeri.

Publikationer

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2018

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2018

Publikationen samler regnskabsresultater for fiskerivirksomheder og akvakultur, som dækker over havbrug, dambrug og andre anlæg med opdræt af fisk eller skaldyr.

Statistikken bygger for fiskeriet på indberetninger fra 275 virksomheder ud af en samlet population på 526 virksomheder med en omsætning på over 270.000 kr. og for akvakultur på indberetninger fra 115ud af 206 aktive anlæg. 

Tidligere årspublikationer, Fiskeri

Regnskabsstatistik for fiskeri

Fiskeriregnskabsstatistik

 

Tidligere årspublikationer, Akvakultur

Regnskabsstatistik for akvakultur

Akvakulturregnskabsstatistik

Bag tallene

19 havbrug skaber cirka 14 procent af omsætningen fra produktionen af spisefisk

29. august 2019

19 havbrug skaber cirka 14 procent af omsætningen fra produktionen af spisefisk

Gennem de seneste 9 år har omsætningen ligget stabilt på mellem 11 og 14 pct. af fiskerierhvervets og fiskeopdrætserhvervets samlede omsætning. I samme periode er omsætningen pr. havbrug næsten fordoblet.

Danske fartøjers landinger af blåmuslinger er halveret over 20 år

5. april 2019

Danske fartøjers landinger af blåmuslinger er halveret over 20 år

Mængden af blåmuslinger landet af danske fartøjer er halveret i forhold til 1996. Set over hele perioden 1996 til 2018 har mængden af blåmuslinger udgjort mellem 3,4 pct. og 9,2 pct. af de samlede landinger fra danske fartøjer.

Den Europæiske Fiskerifond

Dataindsamlingen er støttet af Fødevareministeriet og EU. Den Europæiske Fiskerifond: "Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur".

Logo: Miljø- og Fødevareministeriet
EU flag

Kontakt

Jeppe Strandgaard Herring