Gå til sidens indhold

Landbrug, gartneri og skovbrug

Landbrug og gartneri, i statistikken ofte benævnt jordbrug, udgør fortsat en vigtig sektor i Danmark, der anvender over 60 pct. af arealet. Statistisk er der en betydelig dækning med tal om arealanvendelse, bedrifter, produktion og økonomi. Tillige findes statistik om skovbrug i form af skov- og hugsttællinger.

Introduktion

Selvom den samfundsøkonomiske betydning af landbrug, gartneri og skovbrug er aftagende over tid, så er den fysiske produktion fra erhvervene steget, fx i form af kød, mælk og korn.

Nyt

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug

Fortsat færre kvæg i Danmark

26. januar 2022

Fortsat færre kvæg i Danmark

Bestanden af kvæg i Danmark er nu under 1,5 mio. stk. Det seneste år er bestanden faldet 1,3 pct. til 1.479.779 stk., og på 20 år er den faldet 20 pct. På 50 år er den faldet 45 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Bestanden af husdyr'


Fald i eksport af økologiske fødevarer

11. januar 2022

Fald i eksport af økologiske fødevarer

Eksporten af økologiske varer faldt 8 pct. fra 3,0 mia. kr. i 2019 til 2,8 mia. kr. i 2020. Importen steg modsat 1 pct. fra 4,8 til 4,9 mia. kr., hvilket dog er en opbremsning af de forrige års vækst.

Tabeller i Statistikbanken om 'Vegetabilsk produktion'


2020 var som 2019 et godt år for svineproducenter

16. december 2021

2020 var som 2019 et godt år for svineproducenter

Afregningsprisen på konventionelle slagtesvin steg 10 pct. til 1.202 kr. pr. svin i 2020. Prisen steg gennem første kvartal, hvorefter den faldt gennem resten af åre, 26 pct. lavere end 2019.

Tabeller i Statistikbanken om 'Økonomi for landbrug og gartneri'


Høsten var lidt under gennemsnittet

25. november 2021

Høsten var lidt under gennemsnittet

Høsten 2021 faldt noget efter de to gode år i 2019 og 2020. Den samlede kornproduktion ramte 8,8 mio. tons mod 9,6 mio. tons i 2020. Det er desuden 6 pct. mindre end normalhøsten på 9,2 mio. tons, og den laveste siden 2010.

Tabeller i Statistikbanken om 'Vegetabilsk produktion'


Knap 13 pct. af alt mælk er økologisk

19. november 2021

Knap 13 pct. af alt mælk er økologisk

Der blev produceret 1.459,0 mio. kg mælk i tredje kvartal 2021 på bedrifterne. De 1.439,5 mio. kg blev indvejet på mejerierne, og heraf var 185,3 mio. kg økologisk, hvilket er 3,2 pct. mere end samme kvartal sidste år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Animalsk produktion'


Nedgang i hugsten af træ i 2020

16. november 2021

Nedgang i hugsten af træ i 2020

Hugsten af træ i de danske skove faldt i 2020 med 6 pct. sammenlignet med 2019. Det svarer til en nedgang på 235.000 m3. Faldet kan udelukkende henføres til en mindre hugst af gavntræ.

Tabeller i Statistikbanken om 'Skovbrug'


Store prisbevægelser for jordbruget

15. november 2021

Store prisbevægelser for jordbruget

På omkostningssiden viser priserne på jordbrugets forbrug i produktionen kraftige stigninger over det seneste år. Især priserne på energi, gødning og foder steg. Prisen på kunstgødning er steget mest med 30 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Økonomi for landbrug og gartneri'


Lavere energiforbrug i væksthuse i 2020

28. oktober 2021

Lavere energiforbrug i væksthuse i 2020

Forbruget af energi i væksthuse var 12 pct. lavere i 2020 end i 2017. Faldet skyldes til dels, at arealet med væksthus faldt med 6 pct. fra 2017 til 2020, men også at 2017 var et køligt og solfattigt år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Det dyrkede areal'


Fortsat stigning i jordbrugets investeringer i 2020

27. oktober 2021

Fortsat stigning i jordbrugets investeringer i 2020

Jordbrugets investeringer steg med 1,0 mia. kr. i 2020 til 7,8 mia. kr. i forhold til året før, målt i faste priser, dvs. renset for inflation. Stigningen kan især henføres til investeringer i bygninger.

Tabeller i Statistikbanken om 'Økonomi for landbrug og gartneri'


Fortsat fald i jordbrugets gæld og renter

26. oktober 2021

Fortsat fald i jordbrugets gæld og renter

Den samlede gæld for det danske jordbrug er for 2020 opgjort til 294 mia. kr. og er derfor for første gang i mange år under 300 mia. kr. Gælden er blevet mindre de seneste fire år i streg.

Tabeller i Statistikbanken om 'Økonomi for landbrug og gartneri'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Gartneri i 40 år

18. marts 2021

Gartneri i 40 år

Gennem en årrække er der i Danmark blevet færre gartnerier, som til gengæld er blevet større. Gartnerierne producerer grøntsager, frugt, bær, blomster og planter.

Mere dansk frugt - men vi spiser mest, der er importeret

19. maj 2020

Mere dansk frugt - men vi spiser mest, der er importeret

Ifølge de officielle kostråd bør danskerne spise frugt og mange grøntsager, da de indeholder mineraler og vitaminer, som er sunde for kroppen. Danskerne spiser mest importeret frugt, men en mindre del af danskernes forbrug af frugt og bær dækkes af dansk produktion. Siden begyndelsen af årtusindet er produktionen af frugt og bær i Danmark steget på trods af, at der produceres på et mindre areal.

Præcisionslandbrug: hvem bruger det og hvad er effekten?

8. august 2019

Præcisionslandbrug: hvem bruger det og hvad er effekten?

Landbruget gennemgår i disse år en markant teknologisk udvikling, hvor data fra satellitter, sensorer mv. bruges til mere nøjagtig kørsel og målrettet behandling af markerne. Det såkaldte præcisionslandbrug ses af mange som et middel til på én gang at forbedre miljøet og landbrugets økonomi gennem lavere forbrug af diesel, gødning og sprøjtemidler.

Flere danske grøntsager

25. juni 2019

Flere danske grøntsager

De danske landmænd og gartnere bruger større arealer til grøntsager nu end for 10 år siden. En stor del af de producerede grøntsager forbruges i Danmark, mens en mindre del eksporteres. Samtidig importerer vi flere grøntsager, end vi eksporterer. Ifølge de officielle kostråd bør en voksen dansker spise mindst 300 gram grøntsager om dagen, og grøntsagerne er også i fokus, når klimavenlig kost diskuteres.

Fødevareerhvervenes forskning - og forskning i fødevarer

12. marts 2019

Fødevareerhvervenes forskning - og forskning i fødevarer

Forskning kan være med til at sikre innovation og udvikling og dermed konkurrenceevne. Fødevareerhvervene har en forholdsvis beskeden forskningsaktivitet sammenholdt med deres størrelse, men der forskes også i fødevarer uden for fødevareerhvervene. Denne analyse ser nærmere på fødevareerhvervenes forskning og på forskningen i fødevarer i den private og offentlige sektor.

Publikationer

Regnskabsstatistik for jordbrug 2020

Regnskabsstatistik for jordbrug 2020

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri. 

Landbrug 2011

Landbrug 2011Publikationen samler de statistiske opgørelser inden for landbrug, gartneri og skovbrug.

Landbrug 2011 gennemgår bl.a. antallet af landbrugsbedrifter, bedrifternes arealanvendelse, husdyrhold, arbejdskraft og produktionsmetoder.

 

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2020

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2020

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer. 

Se også: Publikation: Jordbrugets prisforhold

Se også: Statistiske Efterretninger for landbrug og fiskeri (mod betaling)

Bag tallene

Næsten halvdelen af Danmarks kvægbestand kommer på græs en del af året

20. juli 2021

 Næsten halvdelen af Danmarks kvægbestand kommer på græs en del af året

I 2020 var det 2 procent af kvæget i Danmark, der var ude hele året, mens 47 procent var ude en del af året. Malkekøer har generelt mindre adgang til udearealer end kvæg til avl og kødproduktion. Her er det primært dyr af kødkvægracerne og kvier (kommende malkekøer), som går ude.

Fakta om minkbranchen i Danmark

28. oktober 2020

Fakta om minkbranchen i Danmark

Der er knap. 3.000 beskæftigede på minkbedrifter i Danmark, hvoraf de fleste ligger langs de jyske kyster. Branchen har faldende omsætning, færre beskæftigede og færre bedrifter i dag end for fem år siden.

Gunstige tider for danske svineproducenter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande

11. maj 2020

Gunstige tider for danske svineproducenter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande

I løbet af 2019 og de første måneder af 2020 har svinepriserne været på himmelflugt. De stigende priser har også fået bytteforholdet mellem prisen på svin og prisen på foder til at vokse til et højt niveau historisk set. Høje priser og stærkt bytteforhold skyldes meget ofte sygdomsudbrud i andre lande.

Flere danske landmænd dropper ploven: Kan give positive effekter for biodiversitet og klimaet

26. august 2019

Flere danske landmænd dropper ploven: Kan give positive effekter for biodiversitet og klimaet

Antallet af danske marker der dyrkes uden pløjning er vokset med 26 pct. på bare to år. Metoden er på FN’s liste over redskaber, der er til gavn for både biodiversitet, klima og bæredygtighed.

Landmandsfamilier med få eller ingen ansatte har samme indkomst som lønmodtagerfamilier

10. juli 2019

Landmandsfamilier med få eller ingen ansatte har samme indkomst som lønmodtagerfamilier

Landmandsfamilier med mindre end tre ansatte har de seneste fem år i gennemsnit haft en familieindkomst, der er på niveau med lønmodtagerfamiliernes, mens landmandsfamilier med mindst tre ansatte havde en markant højere indkomst end lønmodtagerfamilierne. De gennemsnitlige indkomster dækker dog over store forskelle mellem bedrifter og driftsformer.