Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fiskeri og akvakultur

Hvor mange fiskerivirksomheder findes der? Hvordan ser den enkelte fiskerivirksomheds økonomi ud? Fiskeristatistikken besvarer spørgsmål som disse.Desuden findes statistik for akvakultur-erhvervet, som bl.a. omfatter dambrug og havbrug.

Introduktion

Statistik for fiskeri- og akvakultur udarbejdes af Danmarks Statistik i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen.
 
NaturErhvervstyrelsen indsamler oplysninger om bl.a. produktion og omsætning på fiskefartøjer og akvakulturanlæg i henhold til nationale regler og EU-regler og producerer data om fiskeri og akvakultur primært med henblik på forvaltning og kontrol.

Nyt

Seneste nyt om Fiskeri og akvakultur

Fortsat høj landingsværdi for fiskeriet i 2018

2. april 2019

Graf

Den samlede landingsværdi for dansk fiskeri blev på 3,5 mia. kr. i 2018, en stigning på 3 pct. i forhold til 2017. Bedre priser for næsten alle fiskearter gav et samlet forøget bruttoudbytte trods et 16 pct. fald i mængder.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fiskeri og akvakulturs struktur og produktion'


Havbrug tjente mest i 2017

20. december 2018

Graf

Havbrugene havde i 2017 et driftsresultat på 91 mio.kr. Resultatet udgjorde 59 pct. af akvakulturerhvervets samlede resultat på trods af, at kun 9 pct. af anlæggene var havbrug.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fiskeri og akvakulturs regnskaber'


Prisfald skar toppen af resultatet i fiskeriet i 2017

20. november 2018

Graf

Driftsresultatet for danske fiskere blev 1,9 mio. kr. pr. virksomhed i 2017, hvilket er et fald på 13 pct. i forhold til året før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fiskeri og akvakulturs regnskaber'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Dansk akvakultur - vækst, udfordringer og beskæftigelse

Akvakultursektoren er verdens hurtigst voksende animalske fødevareproduktion. Store vækstrater i særligt Asien har medført, at der i dag på verdensplan produceres flere fisk i akvakultur, end der fanges i det traditionelle fiskeri.

Læs mere

Publikationer

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2017

Publikationen samler regnskabsresultater for fiskerivirksomheder og akvakultur, som dækker over havbrug, dambrug og andre anlæg med opdræt af fisk eller skaldyr.

Statistikken bygger for fiskeriet på indberetninger fra 272 virksomheder ud af en samlet population på 539 virksomheder med en omsætning på over 270.000 kr. og for akvakultur på indberetninger fra 117 ud af 203 aktive anlæg.Læs mere

 

Tidligere årspublikationer, Fiskeri

Regnskabsstatistik for fiskeri

Fiskeriregnskabsstatistik

 

Tidligere årspublikationer, Akvakultur

Regnskabsstatistik for akvakultur

Akvakulturregnskabsstatistik

Bag tallene

19 havbrug skaber cirka 14 procent af omsætningen fra produktionen af spisefisk

Gennem de seneste 9 år har omsætningen ligget stabilt på mellem 11 og 14 pct. af fiskerierhvervets og fiskeopdrætserhvervets samlede omsætning. I samme periode er omsætningen pr. havbrug næsten fordoblet.

Læs mere

Danske fartøjers landinger af blåmuslinger er halveret over 20 år

Mængden af blåmuslinger landet af danske fartøjer er halveret i forhold til 1996. Set over hele perioden 1996 til 2018 har mængden af blåmuslinger udgjort mellem 3,4 pct. og 9,2 pct. af de samlede landinger fra danske fartøjer.

Læs mere

Den Europæiske Fiskerifond

Dataindsamlingen er støttet af Fødevareministeriet og EU. Den Europæiske Fiskerifond: "Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur".

Logo: Miljø- og Fødevareministeriet
EU flag

Ansvarlig for siden

Kim Normark Andersen