Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Folke- og førtidspen­sionister

Statistikken omhandler samtlige modtagere af social pension med bopæl i Danmark, inklusiv modtagere af invaliditetsydelse, samt personer bosat i udlandet, som modtager dansk pension i januar.

Introduktion

Det gælder antal modtagere af folkepension i alderen 65 år og derover samt antal modtagere af førtidspension eller invaliditetsydelse i alderen 18-64 år. Statistikken er opgjort på alder, køn, pensionsart, ægteskabelig stilling, landsdele samt udbetalte beløb.

Formålet med statistikken er at belyse antal modtagere af folke- og førtidspension opdelt på modtagere af folkepension, førtidspension og invaliditetsydelse samt den udbetalte ydelse.

Pensionsstatistikken følger finansåret, som frem til 1977 gik fra marts til marts for herefter at følge kalenderåret. Pensionsstatistikken kan føres tilbage til 1970. Fra 1983 er statistikken baseret på Danmarks Statistiks pensionsstatistikregister. Statistikken hviler på den til enhver tid gældende lovgivning.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Førtidspension

Personer hvis erhvervsevne er varigt nedsat, og som derfor ikke er i stand til at forsørge sig selv, kan søge om førtidspension. Førtidspension består af en skattepligtig del og en skattefri del- begge afhængig af invaliditetsgraden.

Pensionister

Personer hvis indkomst fra folke- og førtidspension, efterløn og overgangsydelse er større end deres erhvervsindkomst.

 

Statistikken omhandler samtlige modtagere af social pension med bopæl i Danmark, inklusiv modtagere af invaliditetsydelse, samt personer bosat i udlandet, som modtager dansk pension i januar. Det gælder antal modtagere af folkepension i alderen 65 år og derover samt antal modtagere af førtidspension eller invaliditetsydelse i alderen 18-64 år. Statistikken er opgjort på alder, køn, pensionsart, ægteskabelig stilling, landsdele samt ubetalte beløb.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Artikler og publikationer om 'Folke- og førtidspen­sionister'

04.04.19
Flere nye førtidspensionister
Flere nye førtidspensionister
Nyt

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Ansvarlig for siden

Annesofie Thorup Olesen