Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Handicap­området

Introduktion

Statistikken vedr. handicap og udsatte (voksne)

Statistikken om handicap og udsatte (voksne) indeholder oplysninger om udvalgte ydelser i Lov om Social Service, som gives til voksne med handicap eller andre udsatte. Formålet med statistikken er at opgøre antallet af ydelser og ydelsesmodtagere samt at tilkoble informationer om modtagernes baggrund og levevilkår i øvrigt. Derudover er der oplysninger om modtagerens målgruppe dvs. om borgeren modtager en ydelse på grund af fx en fysisk funktionsnedsættelse, en kognitiv funktionsnedsættelse eller en sindslidelse. Den enkelte ydelse kan være givet på baggrund af flere forskellige målgrupper.
Statistikken er udarbejdet siden 2015 og indeholder data fra og med 4. kvartal 2013.
Data offentliggøres årligt.
Statistikken indeholder data om følgende ydelser i Lov om Social Service (i parentes er angivet paragraf i Lov om Social Service):

 • Aktivitets- og samværstilbud (§104)
 • Behandling (§102)
 • Beskyttet beskæftigelse (§103)
 • Længerevarende botilbud inklusiv tilknyttede ydelser fx §§83, 85 (§108)
 • Midlertidige botilbud inklusiv tilknyttede ydelser fx §§83, 85 (§107)
 • Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1, nr. 3, I lov om socialtilsyn), fx botilbud efter lov om almene boliger §105/115 (§85)
 • Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbudslignende tilbud, fx borgernes private hjem) (§85)
 • Borgerstyret personlig assistance (BPA) (§96)
 • Kontaktperson for døvblinde (§98)
 • Ledsageordning (§97)
 • Kontant tilskud efter §95 til ansættelse af hjælpere (§§83,84) (§95)
Dokumentation

Orientering

Dataindberetninger  vedr. voksen/handicap-området er beskrevet i Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet § 1, nr. 7, § 33 samt § 36, stk. 3
Bekendtgørelsens afsnit vedrørende indberetning på voksen/handicap-området beskrives i Kapitel 1 og Kapitel 7 samt bilag 6.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Bliv fortrolig med Statistikbank­en


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Vibeke Nordrum