Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sociale ydelser til voksne

Statistikken dækker de ressourcer, som kommuner og regioner har til rådighed i sociale institutioner og tilbud for voksne handicappede.

Introduktion

Derudover belyser statistikken bl.a. de sociale serviceydelser, der administreres af kommunerne og aktivitets- og samværstilbud, borgerstyret personlig assistance, socialpædagogisk bistand og behandlingsmæssige tilbud, kontaktperson- og ledsagerordninger samt personale på sociale tilbud. 

Data til statistikken indhentes fra Socialministeriets Tilbudsportal, på blanketter fra sociale tilbud og fra kommuner samt fra kommunale lønudbetalingssystemer. 

Alle oplysninger kan fordeles på kommuner.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Offentligt forsørgede, 16-64 årige

Offentligt forsørgede dækker over antallet af fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper (16-64-årige), herunder deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Statistikken omfatter registrerede fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i forskellige aktiveringsforanstaltninger samt (passive) kontanthjælpsmodtagere, revalideringsydelse mv. Med offentliggørelsen den 25. maj 2009 af årsstatistikken for 2008 er opgørelsen blevet udvidet med konsistente oplysninger om modtagere af efterløn, førtidspension samt syge- og barselsdagpenge.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Artikler og publikationer om 'Sociale ydelser til voksne'

13.08.19
Pensionister modtager mest i boligstøtte
Nyt
14.06.19
Kvinder visiteres oftere til hjemmehjælp end mænd
Nyt
04.04.19
Flere nye førtidspensionister
Nyt
30.01.19
Andelen af ældre i pleje- og ældreboliger falder
Nyt
14.06.18
Hvordan går det udsatte børn og unge?
Analyse

Ansvarlig for siden

Vibeke Nordrum