Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Udgifter til offentligt forbrug

Der er to metoder til at måle realvæksten i det offentlige forbrug. Den ene kaldes output-metoden og den anden input-metoden. Man kan sige, at output-metoden måler mængden af produkter, som kommer ud af ”fabrikken”, mens inputmetoden måler, hvor mange ressourcer der bruges i ”fabrikken”. Det er grundlæggende to helt forskellige metoder at måle det faktiske offentlige forbrug på. I begge metoder bliver tallene renset for inflation. Input-metoden, der vises under dette emne, indgår ikke i beregningen af BNP fra 2008.

Introduktion
Det offentlige forbrug består af den service, som det offentlige stiller til rådighed for befolkningen. Det er fx lægebehandling, skoleundervisning og politi. Det offentlige forbrug kan deles op i individuelt og kollektivt forbrug. Individuelt forbrug bruges af de enkelte borgere i samfundet. Det er fx lægebehandling og skoleundervisning. Kollektivt forbrug stilles derimod til rådighed for samfundet som helhed og omfatter fx politi, domstole og forsvar.

I nationalregnskabet har output-metoden fra og med 2008 erstattet input-metoden (dvs. inklusive udviklingen mellem 2007 og 2008). Dette gælder både i Danmark og de andre EU-lande. Internationalt er man blevet enige om, at det i nationalregnskabet er mest retvisende at måle realvæksten i det individuelle offentlige forbrug ved output-metoden. Samtidig fortsætter beregningen af inputmetoden som et supplement til nationalregnskabet. Det skyldes, at de to metoder belyser to forskellige relevante samfundsøkonomiske temaer.

Hvis realvæksten i det offentlige forbrug, opgjort efter output-metoden, er højere end realvæksten i det offentlige forbrug, opgjort efter input-metoden, betyder det, at mængden af produkter, som det offentlige fremstiller, vokser hurtigere end mængden af ressourcer, som bruges til det. På langt sigt betyder sådan en udvikling, at det offentlige er blevet mere effektiv til at fremstille de offentlige produkter - produktiviteten er vokset. Hvis det modsatte har gjort sig gældende, er konklusionen modsat, dvs. at produktiviteten er faldet.
Dokumentation

DOKUMENTATIONSNOTATER

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

Relateret indhold i Udgifter til offentligt forbrug

Artikler og publikationer om 'Udgifter til offentligt forbrug'

30.10.19
Skift i industriens sammensætning påvirker produktivitetsudviklingen
Skift i industriens sammensætning påvirker produktivitetsudviklingen
Analyse
03.07.18
Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport
Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport
Analyse

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her