Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Betalings- og kapital­balance

Danmark har som en lille, åben økonomi et betydeligt økonomisk samkvem med udlandet. Betalings- og kapitalbalancen opgør Danmarks transaktioner med udlandet og vores tilgodehavender og gæld.

Introduktion
Betalingsbalancen sammenfatter Danmarks økonomiske transaktioner med udlandet og er en slags driftsregnskab, mens kapitalbalancen er en beholdningsopgørelse over Danmarks aktiver og passiver over for udlandet.
Nyt

Seneste nyt om Betalings- og kapitalbalance

Betalingsbalanceoverskuddet faldt i september

11. november 2019

Graf

I september var overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 15,1 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Dette er et fald på 1,8 mia. kr. i forhold til august og skyldes især et fald i overskuddet på varer på 1,1 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter'


Mange danske varer laves og sælges i udlandet

9. oktober 2019

Graf

Danske fremstillingsvirksomheder solgte i 2018 varer og tjenester til udlandet for en samlet værdi på ca. 537 mia. kr., hvilket er 4 mia. kr. mere end året før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter'


Varehandlen uden for Danmark steg igen

8. februar 2019

Graf

I 2018 faldt overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 23 pct. til 133,7 mia. kr. Faldet er trukket af et fald i overskuddet på tjenester samt varer, der krydser den danske grænse.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter'Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Analyser

The global organisation of industrial groups has an impact on the measurement of Danish production and income

The way in which Danish enterprises choose to organise their production and sales in the global economy impacts whether it is reflected as domestic production and value added (GDP) or only as income (GNI) in the national accounts. When Danish enterprises sell products abroad, the activities are included in Danish GDP, whereas income based on sales via subsidiaries abroad is only included in GNI. In this way, the choice of sales channel impacts the statistics on Danish production and income.

Læs mere

Industrikoncernernes globale organisering har betydning for opgørelsen af dansk produktion og indkomst

Hvordan danske virksomheder vælger at indrette deres produktion og afsætning i den globale økonomi har betydning for om det registreres som produktion (BNP) eller indkomst (BNI) i nationalregnskabet. Når danske selskaber afsætter varer i udlandet, så indgår aktiviteterne i dansk BNP, mens indkomst på baggrund af afsætning via datterselskaber i udlandet alene indgår i BNI. Valg af afsætningskanal har således betydning for opgørelsen af dansk produktion og indkomst.

Læs mere

How big are Danish exports and who are our main trading partners?

In recent decades it has become more common to produce goods across national borders. Increasing globalisation challenges our understanding of what a country's exports encompass and what different statistical measures of exports show.

Læs mere

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

I løbet af de seneste årtier er det blevet mere almindeligt, at varer produceres på tværs af landegrænser. Den øgede globalisering udfordrer forståelsen af, hvad et lands eksport egentlig omfatter og hvad de forskellige statistiske opgørelser af eksport viser.

Læs mere

Sverige er en vigtig samhandelspartner

Sverige er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder, med en samlet eksport af varer og tjenester på 117,9 mia. kr. i 2016. Tilsvarende importerede vi varer og tjenester fra Sverige for 100,6 mia. kr.

I denne analyse beskrives samhandlen mellem Sverige og Danmark, samt Sveriges-eksportens betydning for den danske beskæftigelse.

Læs mere

Publikationer

Danmarks udenrigsøkonomi 2014

Publikationen giver en status på den danske udenrigshandel 2014, ved at belyse Danmarks udenrigshandel med varer og tjenester samt Danmarks betalingsbalance over for udlandet.Læs mere

Se Statistiske Efterretninger vedrørende betalingsbalancen over for udlandet (mod betaling) 

Danmarks Nationalbanks statistiske publikationer

Bag tallene

Dansk eksport med og uden dansk arbejdskraft

Danske industrikoncerner producerer i højere grad end tidligere deres eksportvarer i udlandet og sælger dem uden at de krydser den danske grænse.

Læs mere

Fakta om Danmarks økonomiske aktiviteter med udlandet

I dette faktaark kan du få et overblik over blandt andet, hvordan det står til med importen og eksporten, den danske produktion uden for landets grænser og hvor meget den offentlige sektor betaler til udlandet

Læs mere

Revision i 2016

Betalingsbalance og udenrigshandel blev revideret den 10. oktober 2016. Ændringerne blev indarbejdet i nationalregnskabet den 15. november.

Revision 2016

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Mads Møller Liedig