Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Betalings- og kapital­balance

Danmark har som en lille, åben økonomi et betydeligt økonomisk samkvem med udlandet. Betalings- og kapitalbalancen opgør Danmarks transaktioner med udlandet og vores tilgodehavender og gæld.

Introduktion
Betalingsbalancen sammenfatter Danmarks økonomiske transaktioner med udlandet og er en slags driftsregnskab, mens kapitalbalancen er en beholdningsopgørelse over Danmarks aktiver og passiver over for udlandet.
Nyt

Seneste nyt om Betalings- og kapitalbalance

Eksporten faldt i december

8. februar 2021

Eksporten faldt i december

I december 2020 faldt eksporten af varer og tjenester samlet med 1,6 pct. i sæsonkorrigerede tal. Faldet kommer især som følge af fald i vareeksporten. Importen af varer og tjenester steg samlet 0,2 pct. fra nov. til dec.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter'


Mindre betalingsbalanceoverskud i 2020

9. december 2020

Mindre betalingsbalanceoverskud i 2020

I oktober var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 10,2 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det var 3,6 mia. kr. mindre end i september, hvilket især er forårsaget af fald i eksporten af tjenester.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter'


Danmark henter stor formueindkomst fra USA

27. oktober 2020

Danmark henter stor formueindkomst fra USA

USA har en stor betydning for dansk økonomi. Dels er USA i 2020 det største eksportmarked, og dels har Danmark en betydelig formueindkomst fra USA. I de første otte måneder af 2020 bidrog formueindkomsten fra USA med 22 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter'


Salg af varer, der ikke krydser grænsen, er øget i 2019

24. september 2020

Salg af varer, der ikke krydser grænsen, er øget i 2019

Danske fremstillingsvirksomheder solgte i 2019 varer og tjenester til udlandet for en samlet værdi på 601 mia. kr., hvilket er 12 pct. mere end året før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter'


Stort overskud på betalingsbalancen i 2019

10. februar 2020

Stort overskud på betalingsbalancen i 2019

I 2019 steg overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 27,7 mia. kr. til 185,5 mia. kr. Stigningen er trukket af en stigning i overskuddet på varer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter'Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Analyser

COVID-19: Eksporten er steget, men er fortsat under niveau

5. februar 2021

COVID-19: Eksporten er steget, men er fortsat under niveau

Siden COVID-19-pandemien for alvor ramte Europa og Danmark med restriktioner, lukkede markeder, økonomisk modgang og generel usikkerhed til følge, er dansk handel med udlandet faldet. Eksporten og importen af varer og tjenester faldt kraftigt de første måneder efter nedlukningen i marts, men udviklingen siden da har været forskellig på tværs af virksomheder og brancher.

Few industrial groups contribute massively to Denmark's balance of payments surplus

17. februar 2020

Few industrial groups contribute massively to Denmark

For a long period, Denmark has had a surplus on the balance of payments. The manufacturing industry contributes massively to the balance of payments surplus because the sector has extensive net exports of goods. Danish industrial groups have increasingly become globally organised producing goods across borders.

Få industrikoncerner bidrager stort til Danmarks betalingsbalanceoverskud

29. november 2019

Få industrikoncerner bidrager stort til Danmarks betalingsbalanceoverskud

Danmark har længe haft et betalingsbalanceoverskud over for udlandet. Industrien bidrager stort til betalingsbalanceoverskuddet fordi sektoren har omfattende nettovareeksport. Danske industrikoncerner har i stigende grad organiseret sig globalt med vareproduktion på tværs af grænser. Der er således en tæt sammenhæng mellem industriens investeringer i udenlandske datterselskaber samt dansk eksport og formueindkomst, der påvirker opgørelsen af betalingsbalancen.

The global organisation of industrial groups has an impact on the measurement of Danish production and income

27. maj 2019

The global organisation of industrial groups has an impact on the measurement of Danish production and income

The way in which Danish enterprises choose to organise their production and sales in the global economy impacts whether it is reflected as domestic production and value added (GDP) or only as income (GNI) in the national accounts. When Danish enterprises sell products abroad, the activities are included in Danish GDP, whereas income based on sales via subsidiaries abroad is only included in GNI. In this way, the choice of sales channel impacts the statistics on Danish production and income.

Industrikoncernernes globale organisering har betydning for opgørelsen af dansk produktion og indkomst

1. oktober 2018

Industrikoncernernes globale organisering har betydning for opgørelsen af dansk produktion og indkomst

Hvordan danske virksomheder vælger at indrette deres produktion og afsætning i den globale økonomi har betydning for om det registreres som produktion (BNP) eller indkomst (BNI) i nationalregnskabet. Når danske selskaber afsætter varer i udlandet, så indgår aktiviteterne i dansk BNP, mens indkomst på baggrund af afsætning via datterselskaber i udlandet alene indgår i BNI. Valg af afsætningskanal har således betydning for opgørelsen af dansk produktion og indkomst.

Publikationer

Danmarks udenrigsøkonomi 2014

Danmarks udenrigsøkonomi 2014

Publikationen giver en status på den danske udenrigshandel 2014, ved at belyse Danmarks udenrigshandel med varer og tjenester samt Danmarks betalingsbalance over for udlandet.
Se Statistiske Efterretninger vedrørende betalingsbalancen over for udlandet (mod betaling) 

Danmarks Nationalbanks statistiske publikationer

Bag tallene

Dansk eksport med og uden dansk arbejdskraft

7. juni 2019

Dansk eksport med og uden dansk arbejdskraft

Danske industrikoncerner producerer i højere grad end tidligere deres eksportvarer i udlandet og sælger dem uden at de krydser den danske grænse.

Fakta om Danmarks økonomiske aktiviteter med udlandet

13. februar 2019

Fakta om Danmarks økonomiske aktiviteter med udlandet

I dette faktaark kan du få et overblik over blandt andet, hvordan det står til med importen og eksporten, den danske produktion uden for landets grænser og hvor meget den offentlige sektor betaler til udlandet

Revision i 2016

Betalingsbalance og udenrigshandel blev revideret den 10. oktober 2016. Ændringerne blev indarbejdet i nationalregnskabet den 15. november.

Revision 2016

Kontakt

Mads Møller Liedig