Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Udenrigs­handel

Danmark handler med mange lande både inden for og uden for EU med varer og tjenester. De største samhandelspartnere er lande i vores nærområde så som Tyskland, Sverige og Storbritannien, men også USA og Kina spiller en betydelig rolle i handlen.

Introduktion

Opgøres den samlede udenrigshandel, kan man tale om, at Danmark enten har overskud eller underskud på handlen med varer og tjenester. Siden 1987 har Danmark haft overskud på handlen med varer, og siden 1999 har der også været overskud på tjenestehandlen.

Historisk er dansk økonomi i højere og højere grad blevet sammenflettet med den globale økonomi. Dette afspejles af, at den danske udenrigshandel udgør en stigende andel af den samlede danske økonomi.

I 1970 udgjorde importen af varer og tjenester 32 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). I 2010 var denne andel vokset til 45 pct.

Væksten i dansk eksport har været endnu større. I 1970 udgjorde eksporten af varer og tjenester 28 pct. af BNP. Denne andel var vokset til 50 pct. i 2010.

Nyt

Seneste nyt om Udenrigshandel

Fald i salg af maskiner trækker eksporten ned

11. november 2019

Graf

Eksporten af varer faldt med 2,1 pct. i september, især på grund af fald i salget af maskiner undtagen transportmidler. Importen faldt 0,6 pct. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv..

Tabeller i Statistikbanken om 'Udenrigshandel med varer'


Udsving i eksport af bygge- og anlægstjenester

11. november 2019

Graf

Eksporten af tjenester steg med 1,6 pct. i tredje kvartal 2019, mens importen steg 0,2 pct. Det viser kvartalstallene for Udenrigshandel med tjenester, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udenrigshandel med tjenester'


Udenlandsk ejerskab bag stor del af vareeksporten

1. november 2019

Graf

Udenlandsk ejede virksomheder i Danmark stod i 2018 bag 29 pct. af eksporten af varer, mens de stod for 15 pct. af den samlede eksport af tjenester.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udenrigshandel med varer'


Varehandlen uden for Danmark steg igen

8. februar 2019

Graf

I 2018 faldt overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 23 pct. til 133,7 mia. kr. Faldet er trukket af et fald i overskuddet på tjenester samt varer, der krydser den danske grænse.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udenrigshandel med tjenester'


Stor stigning i eksport af økologisk mælk og smør

13. december 2018

Graf

Eksporten af økologiske varer steg mærkbart med 21 pct., fra 2.447 mio. kr. i 2016 til 2.951 mio. kr. i 2017 og nærmer sig dermed 3 mia. kr. Mejeriprodukter og æg steg alene med 331 mio. kr. og udgør nu 42 pct. af eksporten.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udenrigshandel med varer'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

How big are Danish exports and who are our main trading partners?

In recent decades it has become more common to produce goods across national borders. Increasing globalisation challenges our understanding of what a country's exports encompass and what different statistical measures of exports show.

Læs mere

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

I løbet af de seneste årtier er det blevet mere almindeligt, at varer produceres på tværs af landegrænser. Den øgede globalisering udfordrer forståelsen af, hvad et lands eksport egentlig omfatter og hvad de forskellige statistiske opgørelser af eksport viser.

Læs mere

Sverige er en vigtig samhandelspartner

Sverige er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder, med en samlet eksport af varer og tjenester på 117,9 mia. kr. i 2016. Tilsvarende importerede vi varer og tjenester fra Sverige for 100,6 mia. kr.

I denne analyse beskrives samhandlen mellem Sverige og Danmark, samt Sveriges-eksportens betydning for den danske beskæftigelse.

Læs mere

Publikationer

Danmarks udenrigsøkonomi 2014

Publikationen giver en status på den danske udenrigshandel 2014, ved at belyse Danmarks udenrigshandel med varer og tjenester samt Danmarks betalingsbalance over for udlandet.Læs mere

 

Udenrigshandel og betalingsbalance - Kilder og metoder 2018

Publikationen indeholder en detaljeret beskrivelse af statistikkernes afgrænsninger og metoder.

Derudover indeholder publikationen kodefortegnelser mv., der benyttes i offentliggørelsen af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikkerne.Læs mere

Se flere publikationer vedrørende varehandel

Se Statistiske Efterretninger vedrørende varehandel (mod betaling)

Publikation vedrørende Statistiske Efterretninger er ophørt med offentliggørelsen af december 2011.
Indholdet i de enkelte tabeller kan videreføres vha. disse links:

Tabel 1: Den samlede udenrigshandel med varer
Tabel 2: Import fordelt efter SITC afsnit
Tabel 3: Eksport fordelt efter SITC afsnit
Tabel 4: Import fordelt efter BEC grupper
Tabel 5: Eksport fordelt efter KONJ grupper
Tabel 6: Import og eksport fordelt efter hovedvaregrupper (se tabel 2 til 5)
Tabel 7: Import fordelt efter lande og -grupper
Tabel 8: Eksport fordelt efter lande og -grupper
Tabel 9: Import fordelt efter SITC afsnit og lande
Tabel 10: Eksport fordelt efter SITC afsnit og lande
Tabel 11: Indeks for udenrigshandlen
Tabel 12: Indeks for importen fordelt efter SITC afsnit
Tabel 13: Indeks for eksporten fordelt efter SITC afsnit
Tabel 14: Indeks for importen fordelt efter BEC afsnit
Tabel 15: Indeks for eksporten fordelt efter KONJ afsnit
Tabel 16: Importen og eksporten fordelt efter SITC-kapitler og lande

Rettelser og bilag:

Bag tallene

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit

75 firmaer med i alt 12.000 årsværk eksporterer over halvdelen af deres varer til Storbritannien, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. De fleste arbejdspladser ligger i Jylland.

Læs mere

Dansk eksport med og uden dansk arbejdskraft

Danske industrikoncerner producerer i højere grad end tidligere deres eksportvarer i udlandet og sælger dem uden at de krydser den danske grænse.

Læs mere

Elcykler vinder frem på det danske cykelmarked

Både danske virksomheders produktion og salg af elcykler samt import og eksport af cykler med elmotor er i vækst.

Læs mere

Fakta om Danmarks økonomiske aktiviteter med udlandet

I dette faktaark kan du få et overblik over blandt andet, hvordan det står til med importen og eksporten, den danske produktion uden for landets grænser og hvor meget den offentlige sektor betaler til udlandet

Læs mere

Brexit

Brexit

Følg med i Danmarks handel med Storbritannien

Brexit

Revision i 2016

Betalingsbalance og udenrigshandel blev revideret den 10. oktober 2016. Ændringerne blev indarbejdet i nationalregnskabet den 15. november.

Revision 2016

Ansvarlig for siden

Udenrigsøkonomi