Gå til sidens indhold

Publika­tioner

Få et overblik over alle vores publikationer i oversigten nedenfor. Er du interesseret i historiske publikationer? Se en samlet oversigt over alle vores historiske publikationer.

 

 

Emnegruppe: Økonomi

Titel Dato Tid
Statistisk Tiårsoversigt 2022 17. august 2022 08:00
Skatter og afgifter 2021 13. oktober 2021 08:00
Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul 2018 6. november 2018 08:00
Udenrigshandel og betalingsbalance - Kilder og metoder 2018 31. oktober 2018 08:00
Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015 15. marts 2017 09:00
Offentlig produktion og produktivitet 2008-2014 7. marts 2016 09:00
Grønne varer og tjenester 2014 15. december 2015 09:00
Danmarks udenrigsøkonomi 2014 30. november 2015 09:00
Nationalregnskab 2014 10. juli 2015 09:00
Nationalregnskab og offentlige finanser ESA 2010 - Hovedrevison 2014 15. september 2014 09:00
Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP 24. september 2013 09:00
Adam - en model af dansk økonomi 29. marts 2012 09:00
Udenrigshandel med varer og tjenester - kilder og metoder 2009 30. november 2010 09:30
Produktivitet og kvalitet i den offentlige sektor 29. januar 2010 09:30
Udenrigshandel - Varer og tjenester 2007 27. november 2008 09:30
Udenrigshandel - Detaljeret varehandel 2007 27. november 2008 09:30
Sundhed og uddannelse. Ny metode i nationalregnskabet 11. oktober 2007 09:30
Nationalregnskabsstatistik 2005 2. maj 2007 09:30
Danmarks vareimport og -eksport 2005 7. december 2006 09:30
Forskning og udvikling - nationalregnskabsmæssigt satellitregnskab 1990-2003 14. september 2006 09:30
Udenrigshandelen fordelt på varer og lande 2005 31. marts 2006 09:30
Indeksberegninger i Danmarks Statistik 23. december 2005 09:30
Privatøkonomi og uddannelse 11. november 2005 09:30
Produktivitetsudviklingen i Danmark 1966-2003 1. juni 2005 09:30
Forbruger- og nettoprisindeks - Dokumentation 19. januar 2005 09:30
Input-output tabeller og analyser 2001 15. maj 2003 09:30
Sæsonkorrigering 6. juni 2002 09:30
Nationalregnskab - Fastprisberegninger - Kilder og metoder 3. juni 2002 09:30
Nationalregnskab - Kilder og metoder 19. marts 2002 09:30
Nationalregnskab ENS95 1966-1997 25. oktober 2001 09:30
Metodemanual for udenrigshandelsstatistik 30. september 1999 09:30
Fysiske input-output tabeller for Danmark 28. februar 1999 09:30
Forbrugsundersøgelsen - metodebeskrivelse 28. februar 1999 09:30
Nyt nationalregnskab 1988-1996 31. oktober 1997 09:30
Energi- og emissionsmodeller til ADAM 24. juni 1997 09:30
Adam - En model af dansk økonomi 1991 30. november 1996 08:00
Adam - En model af dansk økonomi 1995 30. november 1996 08:00
Analyse af 80ernes økonomiske udvikling baseret på kvartalsvise nationalregnskaber 1980-1989 30. september 1994 09:30
Kvartalsvise nationalregnskaber 1977-1986 30. september 1994 09:30
Sæsonkorrigering af de kvartalsvise nationalregnskaber 30. april 1994 09:30
Konstruktion af en input-output tabel for Danmark 1934 31. maj 1992 09:30
Dokumentation af det private konsum i nationalregnskabet. Kilder og metoder 1986 30. november 1991 09:30
Dokumentation af de kvartalsvise nationalregnskaber 31. juli 1991 09:30
Dokumentation af produktionsværdi og værditilvækst i nationalregnskabets brancher. Kilder og metoder 1986 30. april 1991 09:30
Kommunale finanser 1990 31. december 1990 09:30
FINDAN Finansiel sektor til ADAM 31. december 1989 09:30
Produktivitetsudviklingen i Danmark 1966-87 31. december 1989 09:00
ADAM : En oversigt maj 1987 31. december 1988 09:30
Privat forbrug og boliginvesteringer i ADAM 31. december 1988 09:30
Import-, beskæftigelses- og energimultiplikatorer 1982 31. december 1986 09:30
Beregningen af erhvervsfordelte investeringer i nationalregnskabet 1966-1981 31. december 1986 09:00
Strukturel makroøkonomi : netværksteori og input-output 31. december 1985 09:30
Input-output systemet i ADAM 31. december 1985 09:30
De økonomiske forhold i de grønlandske kommuner ved hjemmestyrets indførelse 31. december 1985 09:30
Ejendomssalg 1983 31. december 1984 09:30
Indkomst- og erhvervsforholdene i Grønland ved hjemmestyrets indførelse 31. december 1984 09:30
Dokumentation af nationalregnskabets energibalancer 31. december 1983 09:30
Skitse til en finansiel sektor i ADAM 31. december 1982 09:30
Det fremtidige arbejde med ADAM 30. december 1982 09:30
Klassifikation af brancher og privat konsum i nationalregnskabet 31. december 1981 09:30
Beregningen af det private konsum i nationalregnskabet 31. december 1981 09:30
Brugervejledning for PASSION og nationalregnskabets databank på RECKU 31. december 1981 09:30
Input-output multiplikatorer 1975 31. december 1980 09:30
Energimultiplikatorer 1975 (og 1979) 31. december 1979 09:00
ADAM i 1977 og 1978 31. december 1979 09:00
Økonomiske forhold i lønmodtagerhusstandene 31. december 1977 09:30
ADAM Revideret version 31. december 1977 09:30
En input-output prismodel for Danmark 31. december 1976 09:30
Simulationer over 1972, 1973 og 1974 med ADAM 31. december 1975 09:00
Sæsonkorrigering af danske tidsserier 1975 31. august 1975 09:30
Arbejdsmarked i ADAM 31. december 1974 09:30
Udviklingslinier for afsætning af farvefjernsyn 31. december 1973 09:30
Opsparing i lønmodtagerhusstandene 1966 31. december 1972 09:30
Indkomst- og formueansættelserne til staten 1968-1969 31. juli 1971 09:30
Det makroøkonomiske prognosearbejde i Sverige og Norge 31. december 1970 09:30
Vurderingen af landets faste ejendomme 1. august 1965 31. december 1970 09:30
Input-output tabeller for Danmark 1966 31. december 1970 09:00
Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande 5. hæfte, 1953-64 31. juli 1965 09:00
Nationalregnskabsstatistik 1947-1960 30. juni 1962 09:00
Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld 1.oktober 1950 31. december 1954 09:30
Udenrigshandel, skibsfart og handelsflåde 1851 31. december 1852 09:30

Kontakt

Presse
Telefon: 39 17 30 70

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig

65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig

65 år i tal