Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Priser

Danmarks Statistik er den centrale statistiske myndighed i Danmark. Omkostningerne for at have denne myndighedsforpligtigelse dækkes af Finansloven. De data Danmarks Statistik opbevarer og indsamler, kan også bruges til at udarbejde yderligere statistikker eller til at skabe adgang til forskningsdata.

Det overordnede princip er, at prisen kun skal dække den omkostning, der er forbundet med at udføre en enkelt opgave. Prisen skal desuden bidrage til at dække omkostninger forbundet med administration af forskeradgange, med at oparbejde data til specialkørsler, med at udvikle vores service til kunderne, samt til at sikre en vedvarende høj datasikkerhed og datafortrolighed.

Danmarks Statistiks prissætning er underlagt reglerne for indtægtsdækket virksomhed i staten og kontrolleres af Rigsrevisionen. Der skal være balance mellem indtægter og omkostninger, og indtægterne for serviceopgaver må ikke anvendes til at finansiere myndighedsforpligtigelsen. Den økonomiske balance overvåges løbende.

Timeprisen

Den generelle timepris er for 2019 fastsat til kr. 2.102 ekskl. moms og for 2020 kr. 2.202 ekskl. moms.

For offentlige forskere gives et særligt bidrag til timeprisen via Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC) (Styrelsen for Forskning og Uddannelse i 2019), så her er timeprisen for 2019 fastsat til kr. 1.607 ekskl. moms og for 2020 kr. 1.745 ekskl. moms.

Den samlede pris for en serviceopgave afhænger af indhold og omfang af den konkrete opgave. Dertil kommer betaling for diskleje, for den plads projektet optager på Danmarks Statistiks forskermaskiner.

Diskleje

Disklejen for projekter, der bruger mere end 5 Gigabyte (GB) lagerplads på forskermaskinerne er kr. 15 ekskl. moms pr. 5 Gigabyte (GB) lagerplads pr. kvartal. Brugere, der udelukkende benytter egne hostede maskiner på Danmarks Statistik, bliver ikke opkrævet diskleje.

Hostede maskiner

Danmarks Statistik tilbyder også at ”hoste” brugernes egne maskiner, der så kommer til at stå på Danmarks Statistik. Læs mere om krav og priser for hostede maskiner, her:

Ansvarlig for siden

Forskningsservice