Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Børn og unge

Danmarks Statistik har desværre ikke statistik om alt. 
Nedenfor linker vi til data fra Danmarks Statistik, men også til ANDRE, der laver statistik om emnet.

Hvordan trives børn og unge?

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har udgivet bogen "Børn og unge i Danmark - velfærd og trivsel 2018". I undersøgelsen ser man bl.a. på emnerne materiel velfærd, fattigdom, boligforhold, helbred, pasning i daginstitution, uddannelse, sociale relationer, ensomhed, kriminalitet, spisevaner, fritid og medborgerskab.

Samme forskningscenter udgiver også resultater fra forløbsundersøgelsen af børn født i 1995. Seneste rapport er "Unge i Danmark - 18 år og på vej til voksenlivet". Her er kapitler om opdragelse, helbred, psykisk sårbarhed, uddannelse, kriminalitet og rusmidler. Hovedpunkterne fra undersøgelsen beskrives i "Portræt: Unge i Danmark" - et temanummer af tidsskriftet "Social Forskning". Forskningscentret har også undersøgt "Anbragte børn og unges trivsel"

VIVE er også involveret i Ungeprofilundersøgelsen 2015, en spørgeskemaundersøgelse, der undersøger bl.a. temaerne mental sundhed, social kapital, rusmiddelbrug og kriminelle ungdomsgrupper.

"Unges opfattelser af køn, krop og seksualitet" (2018), også udgivet af VIVE, ser nærmere på de 16-20-åriges seksuelle erfaringer, kropstilfredshed, oplevelser af uønsket deling af billeder og deres hverdagsliv på sociale medier.

Unges livsstil og sundhedsadfærd følges også via undersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen. Resultaterne af Den Nationale Sundhedsprofil 2010, 2013 og 2017 kan ses i databasen "Danskernes Sundhed" og i de tilhørende publikationer. Ældre oplysninger om emnet kan ses i de  såkaldte MULD-undersøgelser.

Hvert hvert 4. år udgives "Skolebørnsundersøgelsen", senest fra Statens Institut for Folkesundhed, med informationer om helbred og trivsel blandt børn, deres sundhedsvaner og sociale relationer. 

Skolebørns trivsel undersøges også af Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Ungdomsprofilen 2014 fra Statens Institut for Folkesundhed er baseret på en undersøgelse af gymnasie- og erhvervsskoleelevers sundhedsadfærd, helbred, og trivsel og sociale liv.  Aspekter af de unges mentale sundhed beskrives i "Mental sundhed blandt unge. Resultater fra Ungdomsprofilen 2014".

Center for Ungdomsforskning forsker i unges liv, læring, uddannelse, arbejde og integration. De har bl.a. udgivet rapporten "Når det er svært at være ung i Danmark - unges trivsel og mistrivsel i tal" (2011). Der er bl.a. oplysninger om ensomhed, social isolation, mobning, problematisk selvværdsfølelse og mangel på selvtillid, rusmidler, spiseforstyrrelser og selvskade (cutting). 

Børnerådet udgiver bl.a. serien "Børneindblik", der behandler diverse aspekter af børns trivsel, fx selvskadende adfærd og forholdet til forældrene.

Børns Vilkår og TrygFonden står bag rapporten "Status 2018 – Svigt af børn i Danmark", der belyser omfanget af 13 former for svigt af børn, det være sig i hjemmet og de nære omgivelser, i skolen og i myndighedernes varetægt og i samfundet  som helhed.

Hvor mange børn udsættes for vold og mishandling?

I Statistikbanken findes en tabel over ofre for straffelovsforbrydelser, der er fordelt på alder:"STRAF5: Ofre for straffelovsforbrydelser efter overtrædelsens art, alder og køn"

SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd står for publikationen "Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016", der belyser omfanget af fysisk og psykisk vold mod børn og unge.

Hvornår starter børn i daginstitution?

Børne- og Socialministeriet har på baggrund af Danmarks Statistiks dagtilbudsstatistik lavet en analyse af børns alder ved start i dagtilbud.

Hvad bruger børn og unge deres fritid til?

I bogen "Børn og unge i Danmark - velfærd og trivsel 2018", udgivet af VIVE, har man spurgt ind til børn og unges fritidsbeskæftigelse i forhold til brug af computer, bøger, deltagelse i sport, religiøs aktivitet, fester og deres kulturoplevelser, som biograf-, teater- og museumsbesøg. I bogen findes også oplysninger om de 15-åriges og de 19-åriges fritidsjob.

Rockwool Fondens Forskningsenhed har udgivet bogen "Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt?", der omhandler emner som søvn, spisning, motion, samvær og trivsel. "Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed januar 2013" præsenterer hovedpointerne fra undersøgelsen.

Idrættens Analyseinstitut undersøger motionsvaner hos både børn og voksne under temaet "Danskernes motions- og sportsvaner".


Se også:

Børn og unges mediebrug, se FAQ om Mediebrug.

Unges kriminalitet, se FAQ om Kriminalitet.

Mobning mellem børn, se FAQ om Mobning.

Overvægt blandt børn, se FAQ om Overvægtige.

Børn og unges mentale helbred, se FAQ om Sygdomme og diagnoser.

Unge og alkohol / Unge og stoffer, se FAQ om Misbrug/Afhængighed.

 

[Opdateret oktober 2019]

 

 

Ansvarlig for siden

Informations­service og Bibliotek