Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Finansieringsselskaber

De nyeste tal offentliggøres i NYT fra Danmarks Statistik, der kan findes på emnesiden for Finansieringsselskaber. Alle tal offentliggøres i Statistikbanken i følgende fire tabeller: Leasingaktiver, Udlånstype, Resultatopgørelse og Balance.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

De nyeste tal offentliggøres i NYT fra Danmarks Statistik: Finansieringsselskaber.

Publikationer

Tallene indgår i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Alle tal offentliggøres i Statistikbanken i følgende fire tabeller:

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til de bagvedliggende mikrodata.

Anden tilgængelighed

Tallene indgår i nationalregnskabet for delsektoren Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Yderligere dokumentation specielt vedrørende specifikke perioder findes i de tilhørende numre af Statistiske Efterretninger.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.