Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling
Jesper Moltrup-Nielsen
39 17 38 56

jmn@dst.dk

Hent som PDF

Koncerner i Danmark

Statistikken vedrører koncerner i Danmark og belyser omfang målt på både antal koncerner og antal fuldtidsansatte heri.

Den statistiske enhed er dermed "koncernen". En koncern betragtes til denne statistik at være to eller flere virksomheder beliggende i Danmark, og som har en indbyrdes ejerrelation. En ejerrelation anses for at være til stede hvis en dansk virksomhed ejer eller kontrollere mere end 50 pct. af en anden dansk virksomhed (regnskabsteknisk svarer det til tilknyttede selskaber).

Indholdsbeskrivelse

Statistikken vedrører koncerner i Danmark og belyser omfang målt på både antal koncerner, antal firmaer og antal fuldtidsansatte heri. Fuldtidsansatte er antal ansatte lønmodtagere omregnet til antal ansatte på fuld tid.

Grupperinger og klassifikationer

Koncerner i Danmark offentliggøres i størrelsesgrupperinger fordelt efter:

  • antal fuldtidsansatte (der indgår i koncernen)
  • antal virksomheder (der indgår i koncernen)

Sektordækning

Koncerner i Danmark omfatter private virksomheder inden for brancherne Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, Bygge og anlæg, Handel og transport mv., Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, Ejendomshandel og udlejning, Erhvervsservice samt udvalgte brancher inden for Sundhed og Socialvæsen (Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål) og Kultur, fritid og service (Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter, Reparation af computere og varer til personligt brug husholdningsbrug samt Andre personlige serviceydelser). Dette afspejler også den branchemæssige afgrænsning af de enkeltvise virksomheder som indgår i koncern-populationen.

Begreber og definitioner

Kontrol: Kontrol anses for at være tilstede hvis en dansk virksomhed ejer eller kontrollerer mere end 50 pct. af en anden dansk virksomhed (regnskabsteknisk svarer det til tilknyttede selskaber).

Dansk del af koncern: Statistikken omfatter danske koncerner, hvilket betyder at to eller flere danske firmaer er knyttet sammen i en moder-datter-relation, uanset ultimativt ejerskab.

Firma: Den statistiske enhed, koncernen, består af firmaer i Danmark, hvor firmaet sædvanlig vis svarer til den juridiske enhed.

Koncern: Den statistiske enhed i denne statistik er koncernen. En koncern er en gruppe af firmaer (to eller flere) som er knyttet sammen på baggrund af en ejerandel der er større end 50 pct. eller hvis der er kontrollerende indflydelse. Det regnskabsmæssige begreb er tilknyttet virksomhed.

Fuldtidsansatte: Fuldtidsansatte er antal ansatte lønmodtagere omregnet til antal ansatte på fuld tid.

Enheder

Den statistiske enhed er "koncernen". En koncern betragtes til denne statistik at være to eller flere virksomheder beliggende i Danmark og som har en indbyrdes ejerrelation. En ejerrelation anses for at være til stede, hvis en dansk virksomhed ejer eller kontrollerer mere end 50 pct. af en anden dansk virksomhed (regnskabsteknisk svarer det til tilknyttede selskaber).

Population

Statistikken belyser de firmaer, der var reelt aktive i perioden og som var en del af en dansk koncern, dvs. at disse firmaer havde tilknytning til et eller flere danske firmaer (enten direkte eller indirekte).

Danske firmaer, som udelukkende ejer udenlandske datterselskaber og som ikke er ejet af et andet dansk firma, betragtes ikke som en koncern, og udelades af statistikken. Danske firmaer, der er direkte ejet fra udlandet, men ikke har mindst ét dansk datterselskab tilknyttet, betragtes ikke som en koncern, og udelades ligeledes af statistikken. Med mindre de er overordnet (gennem udlandet) er kontrolleret af et andet dansk selskab.

To eller flere danske firmaer med samme udenlandske direkte ejer (og som, globalt set, dermed er koncern-søsterselskaber) vil ikke blive betragtet som en koncern, idet der ikke er en direkte ejer-forbindelse mellem de to danske firmaer.

Afgrænsning: Der er foretaget afgrænsning på baggrund af følgende: - Firmaets sektor (privat eller offentlig sektor) - Firmaets ejerform - Branche - Reel koncern aktivitet

Firmaets sektor (privat eller offentlig sektor) (funktions-kode); Statistikken dækker det private område.

Firmaets ejerform (virksomhedsform-kode); Statistikken dækker de fleste virksomhedsformer i det private erhvervsliv, med undtagelse af eksempelvis personligt ejede firmaer.

Branche; Koncerner i Danmark omfatter private virksomheder inden for brancherne Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, Bygge og anlæg, Handel og transport mv., Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, Ejendomshandel og udlejning, Erhvervsservice samt udvalgte brancher inden for Sundhed og Socialvæsen (Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål) og Kultur, fritid og service (Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter, Reparation af computere og varer til personligt brug husholdningsbrug samt Andre personlige serviceydelser).

Reel koncern aktivitet; Statistikken anvender kriteriet for reelt aktive firmaer som defineret i den Generelle Firmastatistik, uddrag heraf: ”EU anbefaler, at man kun medtager firmaer, hvor der præsteres en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk. Anbefalingen er operationaliseret på den måde, at den generelle firmastatistik kun indeholder de firmaer, som har løntimer for ansatte lønmodtagere (baseret på eIndkomstRegistret) svarende til mindst 0,5 årsværk og/eller har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse. Indtjeningen er beregnet ud fra omsætningen.” Det betyder, at såfremt mindst ét af firmaerne, der indgår i en koncern, er reelt aktivt, så vil alle de enkelte firmaer, der er en del af koncernen, blive medtaget (også selvom disse firmaer isoleret set vil blive betragtet som ikke reelt aktive).

Afledt bortfald: Såfremt at det øverste danske firma (såkaldt Head-of-Group) falder bort på grund af afgrænsningen, så vil hele koncernen falde bort. Ligeledes vil bortfald af alle underliggende dattervirksomheder, også medføre bortfald af det øverste danske firma.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2009-2017.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

1.000 fuldtidsansatte.

Referencetid

01-01-2017 - 31-12-2017

Hyppighed

Koncerner i Danmark offentliggøres på årsbasis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der foretages ikke indsamling af oplysninger fra respondenter, da statistikken udelukkende er registerbaseret. Statistikken er ikke baseret på EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden er nul, idet alle oplysninger indsamles via administrative kilder og andre statistikområder.

Øvrige oplysninger

Koncerner