Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling
Jesper Moltrup-Nielsen
39 17 38 56

jmn@dst.dk

Hent som PDF

Koncerner i Danmark

Statistikken er registerbaseret. Der gennemføres en række fejlsøgningsprocedurer for at sikre en høj kvalitet af datagrundlaget. En række variable tjekkes for at sikre at en virksomhed indgår i en mulig koncernrelation.

Kilder

Statistikken er registerbaseret. Baggrundsoplysninger stammer fra en række interne kilder i Danmarks Statistik, primært Det Erhvervsstatistiske Register, Generel Firmastatistik og eksterne kilder såsom firmaernes årsregnskaber samt kommercielle datakilder.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Koncerner i Danmark er en registerbaseret undersøgelse.

Datavalidering

Der gennemføres en række forskellige fejlsøgningsprocedurer af de tilgængelige registerdata for at sikre en høj kvalitet af datagrundlaget for statistikken.

En række variable tjekkes fuldstændigt for at sikre at en virksomhed eksempelvis er relevant til at indgå i en mulig koncernrelation.

  • Datamaterialet undersøges også for dubletter, gengangere og lign. redundans for at sikre at en given virksomhed kun optræder én gang.
  • Datamaterialet undersøges også bagud i tid med oplysninger fra tidligere perioder, for at sikre at, navnlig de store virksomheder, som tilsyneladende ikke har en koncernrelation, bliver inkluderet i grundlaget, såfremt de naturligvis er relevante.

Databehandling

Det antages at datagrundlaget, efter datavalidering, for Koncerner i Danmark indeholder et komplet billede over koncernrelationer i Danmark. Det betyder samtidig, at der ikke foretages opregning eller imputering i data.

Statistikken belyser de firmaer, der var reelt aktive i perioden, og som var en del af en dansk koncern, dvs. at disse firmaer havde tilknytning til et eller flere danske firmaer (enten direkte eller indirekte).

  • Danske firmaer, som udelukkende ejer udenlandske datterselskaber og som ikke er ejet af et andet dansk firma, betragtes ikke som en koncern, og udelades af statistikken.
  • Danske firmaer, der er direkte ejet fra udlandet, men ikke har mindst ét dansk datterselskab tilknyttet, betragtes ikke som en koncern, og udelades ligeledes af statistikken. Med mindre de er overordnet (gennem udlandet) er kontrolleret af et andet dansk selskab.

To eller flere danske firmaer med samme udenlandske direkte ejer (og som, globalt set, dermed er koncern-søsterselskaber) vil ikke blive betragtet som en koncern, idet der ikke er en direkte ejer-forbindelse mellem de to danske firmaer.

Afgrænsning

Der er foretaget afgrænsning på baggrund af følgende:

  • Firmaets sektor (sektorkode): Statistikken dækker det private område.
  • Firmaets ejerform (virkformkode): Statistikken dækker de fleste virksomhedsformer i det private erhvervsliv, med undtagelse af eksempelvis personligt ejede firmaer. Fra 2014 dækker statistikken også foreninger modsat tidligere år.
  • Branche: Koncerner i Danmark omfatter private virksomheder inden for brancherne Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, Bygge og anlæg, Handel og transport mv., Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, Ejendomshandel og udlejning, Erhvervsservice samt udvalgte brancher inden for Sundhed og Socialvæsen (Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål) og Kultur, fritid og service (Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter, Reparation af computere og varer til personligt brug husholdningsbrug samt Andre personlige serviceydelser). Dette afspejler også den branchemæssige afgrænsning af de enkeltvise virksomheder som indgår i koncern-populationen.
  • Reel koncern aktivitet: Statistikken anvender kriteriet for reelt aktive firmaer som defineret i den Generelle Firmastatistik, uddrag heraf: ”EU anbefaler, at man kun medtager firmaer, hvor der præsteres en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk. Anbefalingen er operationaliseret på den måde, at den generelle firmastatistik kun indeholder de firmaer, som har løntimer for ansatte lønmodtagere (baseret på eIndkomstRegistret) svarende til mindst 0,5 årsværk og/eller har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse. Indtjeningen er beregnet ud fra omsætningen.” Det betyder, at såfremt mindst ét af firmaerne, der indgår i en koncern, er reelt aktivt, så vil alle de enkelte firmaer, der er en del af koncernen, blive medtaget (også selvom disse firmaer isoleret set vil blive betragtet som ikke reelt aktive).

Afledt bortfald: Såfremt at det øverste danske firma (såkaldt Head-of-Group) falder bort på grund af afgrænsningen, så vil hele koncernen falde bort. Ligeledes vil bortfald af alle underliggende dattervirksomheder, også medføre bortfald af det øverste danske firma.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner af data udover det der er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.