Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling
Jesper Moltrup-Nielsen
39 17 38 56

jmn@dst.dk

Hent som PDF

Koncerner i Danmark

Tallene er tilgængelige i Danmarks Statistiks databank. Se også Koncerner

Det vil være muligt at købe særkørsler/serviceopgaver på materialet, og der kan også gives forskeradgang til mikrodata. Statistikkens variable er dokumenteret i TIMES.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Koncerner i Danmark offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. Nyeste offentliggørelser findes på Nyeste offentliggørelser

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Tabeller for Koncerner i Danmark findes i Statistikbanken

Adgang til mikrodata

Det vil være muligt at købe særkørsler/serviceopgaver på materialet, og der kan også gives forskeradgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Koncerner i Danmark offentliggøres på et så detaljeret niveau, at det er nødvendigt at foretage diskretionering, for at sikre at man ikke kan identificere de enkelte koncerner. I praksis betyder det at der ikke offentliggøres oplysninger, der bygger på tal fra under tre enheder.

Reference til metodedokumenter

Statistikkens variable er dokumenteret i TIMES.

Statistikkens metode er ikke yderligere beskrevet.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.