Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistisk
Søren Østerballe
23 42 32 97

srb@dst.dk

Hent som PDF

Kulturens erhvervsstruktur og arbejdsmarked

Statistikken er baseret på fejlsøgte registerdata, som danner grundlag for officiel statistik, jf. statistikdokumentationerne for Erhvervsbeskæftigelsen, Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Befolkningens Højeste Fuldførte Uddannelse og Erhvervsdemografi. Der eksisterer ingen decideret kvalitetsmåling af statistikken, ligesom der ikke er foretaget nogen usikkerhedsberegninger.

Samlet præcision

Statistikken er baseret på grunddata, der er fejlsøgt og rettet i forbindelse med udarbejdelse af andre statistikprodukter, og vurderes derfor som værende af god kvalitet. For en vurdering af den samlede præcision henvises til statistikdokumentationerne for Erhvervsbeskæftigelsen, Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Befolkningens Højeste Fuldførte Uddannelse og Erhvervsdemografi.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

For en vurdering af andre usikkerheder henvises til statistikdokumentationerne for Erhvervsbeskæftigelsen, Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Befolkningens Højeste Fuldførte Uddannelse og Erhvervsdemografi.

Private og offentlige arbejdsgivere skal indberette oplysninger til e-Indkomst om, hvilket arbejdssted det enkelte job foregår på. For især den kommunale sektor er disse indberetninger for 2008-2010 mangelfulde. Danmarks Statistik har derfor været nødt til at foretage store opretninger af data med henblik på at muliggøre, at statistikken kan fordeles på geografiske områder og detaljerede brancher. Kvaliteten kan dog aldrig blive den samme, som hvis arbejdsgiveren havde foretaget de påkrævede indberetninger. Usikkerhederne knytter sig især til fordelingen af job i den kommunale sektor efter branche. Særlig kan der være usikkerhed omkring, hvorvidt man arbejder inden for administration eller ej, om man arbejder med undervisning i folkeskolen eller inden for undervisning, som ikke er nærmere angivet, eller hvorvidt man arbejder på plejehjem eller inden for hjemmehjælp. Der er også en vis usikkerhed knyttet til fordelingen af job efter arbejdsstedskommune.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken er baseret på fejlsøgte registerdata, som danner grundlag for officiel statistik. Der eksisterer ingen decideret kvalitetsmåling af statistikken, ligesom der ikke er foretaget nogen usikkerhedsberegninger. For en vurdering af kvaliteten af de bagvedliggende datakilder henvises til statistikdokumentationerne for Erhvervsbeskæftigelsen, Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Befolkningens Højeste Fuldførte Uddannelse og Erhvervsdemografi.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.