Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistisk
Søren Østerballe
23 42 32 97

srb@dst.dk

Hent som PDF

Kulturens erhvervsstruktur og arbejdsmarked

Statistikken er baseret på fejlsøgte registerdata fra Erhvervsbeskæftigelsen, Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Befolkningens højst fuldførte uddannelse og Erhvervsdemografi. For arbejdssteder i relevante brancher optælles jobs, og der tilknyttes personoplysninger på de ansatte.

Kilder

Grunddata stammer fra Erhvervsbeskæftigelsen, Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Befolkningens højst fuldførte uddannelse og Erhvervsdemografi. For yderlige dokumentation se statistikdokumentationerne for disse statistikker.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles fra administrative registre.

Datavalidering

Datavalidering er foretaget i de relevante kilderegistre, se de respektive statistikdokumentationer.

Databehandling

Grunddata stammer fra fejlsøgte kilder. Brancheafgrænsningen tager udgangspunkt i anbefalinger fra Eurostat og er i samarbejde med Kulturministeriet tilpasset en dansk kontekst. Her tages der udgangspunkt i de firecifrede NACE-koder, mens der i denne afgrænsning tages udgangspunkt i den sekscifrede Danske branchenomenklatur. En liste over de relevante brancher med angivelse af branchekode og -tekst, samt kulturemne og aktivitet (kerne/støtte) er vist i dokumentet Brancheafgrænsning for Kulturens erhvervsstruktur og arbejdsmarkedsstatistik. For brancherne 90.01.10 (Teater og koncertvirksomhed), 90.01.20 (Selvstændigt udøvende scenekunstnere), og 90.04.00 (Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.) foretages årligt en faglig vurdering af enhedernes placering indenfor Musik eller Scenekunst. På baggrund af brancherne defineres populationen vha. Erhvervsbeskæftigelsen på de statistiske enheder Økonomisk Enhed (ØK_nr) og Arbejdssted (ARB_nr). Personer tilknyttes enhedsnumrene i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik vha. afidentificerede personoplysninger (PERSON_ID) og tilknyttes registeroplysninger om højst fuldførte uddannelse , uddannelsesinstitution, samt oplysninger fra Befolkningsregisteret om køn, alder og herkomst. Oplysninger om nystartede virksomheder (iværksætteri) hentes fra Erhvervsdemografien på baggrund af enhedsnummeret ØK_nr.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.