Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistisk
Søren Østerballe
23 42 32 97

srb@dst.dk

Hent som PDF

Kulturens erhvervsstruktur og arbejdsmarked

Der er pt. ingen databrud i tidsserien, som strækker sig fra 2008 og frem. Statistikken kan sammenlignes med udvalgte resultater fra Erhvervsbeskæftigelsen, Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Befolkningens Højeste Fuldførte Uddannelse og Erhvervsdemografi. Eurostat og Unesco udgiver løbende publikationer, der emnemæssigt overlapper med denne statistik.

International sammenlignelighed

Statistikken er ikke underlagt nogen EU-forordninger. UNESCO har udgivet to sammenlignende internationale studier på området, et om kulturens økonomiske bidrag og et om kulturens beskæftigelse. Eurostat udarbejder publikationen Culture statistics - 2016 edition om kulturstatistik med præsentation af udvalgte indikatorer for fx beskæftigelse og virksomheder indenfor kultursektoren. Publikationens kapitel 2 og 3 er relevante for visse af resultaterne fra Kulturens Erhvervsstruktur og Arbejdsmarked.

Sammenlignelighed over tid

Tidsserien omfatter årene fra 2008 og frem og er uden databrud i hele den dækkede periode.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er udarbejdet på baggrund af statistikker for Erhvervsbeskæftigelsen, Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Erhvervsdemografi, Befolkningsregisteret samt Befolkningens højeste fuldførte uddannelse.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.