Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik.
Bo Siemsen
39 17 30 69

bsm@dst.dk

Hent som PDF

Nationalregnskab

Nationalregnskabet offentliggøres i Statistikbanken under Nationalregnskab og offentlige finanser. Offentliggørelserne ledsages af Nyt fra Danmarks Statistik, med en aktuel vinkling og udvalgte kommentarer. Publikationen Statistisk Tiårsoversigt gengiver en mindre del af nationalregnskabet.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. Nationalregnskabet har følgende serier tilknyttet:

Publikationer

Nationalregnskabet bliver udgivet i Statistiske Efterretninger. I perioden fra 1999 til 2011, samt i 2014 blev Nationalregnskabet offentliggjort i publikationen Nationalregnskab.

Kommentarer, herunder forklaringer på markante revisioner, til de seneste opgørelser af det årlige nationalregnskab:

I Danmarks Statistiks samling af historisk statistik findes en lang række nationalregnskabsrelaterede publikationer under Historisk Statistik.

Statistikbanken

Nationalregnskabet offentliggøres i Statistikbanken under emnet Nationalregnskab og offentlige finanser i følgende tabeller:

Årligt nationalregnskab

Nøgletal, årligt nationalregnskab

 • NAN1: Forsyningsbalance, bruttonationalprodukt (BNP),økonomisk vækst, beskæftigelse mv. efter transaktion og prisenhed
 • NAN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. efter transaktion og prisenhed     
 • NAN3: Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH efter transaktion og prisenhed

Årligt nationalregnskab, hele økonomien

Nationalregnskabets kontoplan, hele økonomien (Hovedposter)

 • NAH1: 0 Varer og tjenester efter transaktion og prisenhed
 • NAHL2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (hovedposter) efter transaktion og prisenhed
 • NAHL4: 5 Danmark og udlandet (hovedposter) efter transaktion

Nationalregnskabets kontoplan, hele økonomien (Oversigt)

 • NAHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (oversigt) efter transaktion og prisenhed
 • NAHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigt) efter transaktion
 • NAHO4: 5 Danmark og udlandet (oversigt) efter transaktion

Nationalregnskabets kontoplan, hele økonomien

 • NAHD21: 1 Produktion og BNP (detaljeret) efter transaktion og prisenhed
 • NAHD22: 2.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret) efter transaktion
 • NAHD31: 2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret) efter transaktion     
 • NAHD32: 2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret) efter transaktion
 • NAHD33: 2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret) efter transaktion
 • NAHD34: 3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret) efter transaktion
 • NAHD4: 5 Danmark og udlandet (detaljeret) efter transaktion

Husholdningernes forbrug, hele økonomien

 • NAHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) efter formål og prisenhed
 • NAHC22: Husholdningers forbrug på dansk område (41 grp) efter formål og prisenhed
 • NAHC23: Husholdningers forbrug på dansk område (72 grp) efter formål og prisenhed
 • NAHC3: Husholdningers forbrug på dansk område efter varighed og prisenhed

Offentligt forbrug og samlet forbrug, hele økonomien

 • NAHC1: Forbrugsudgift efter forbrugsart og prisenhed
 • NAHC11: Individuelt forbrugsudgift efter forbrugsart, formål og prisenhed
 • NAHC12: Kollektiv forbrugsudgift efter forbrugsart, funktion og prisenhed

Årligt nationalregnskab, brancher

Produktion, værditilvækst og løn, brancher

 • NABP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed
 • NABP19: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (19a2-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed
 • NABP36: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (36a2-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed
 • NABP69: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (69-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed
 • NABP117: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (117-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed
 • NABPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed

Kvartalsvist nationalregnskab

Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab

 • NKN1: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. efter transaktion, prisenhed og sæsonkorrigering
 • NKN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. efter transaktion, prisenhed og sæsonkorrigering
 • NKN3: Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH, sæsonkorrigeret efter transaktion og prisenhed

Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien

Nationalregnskabets kontoplan, hele økonomien (Hovedposter)

 • NKH1: 0 Varer og tjenester efter transaktion, prisenhed og sæsonkorrigering
 • NKHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse efter transaktion, prisenhed og sæsonkorrigering
 • NKHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering efter transaktion og sæsonkorrigering
 • NKHL4: 5 Danmark og udlandet efter transaktion og sæsonkorrigering

Husholdningernes forbrug, hele økonomien

 • NKHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) efter formål, prisenhed og sæsonkorrigering
 • NKHC3: Husholdningers forbrug på dansk område efter varighed, prisenhed og sæsonkorrigering

Offentligt forbrug og samlet forbrug, hele økonomien

 • NKHC1: Forbrugsudgift efter forbrugsart, prisenhed og sæsonkorrigering

Investeringer og kapitalapparat, hele økonomien

 • NKHI: Bruttoinvesteringer efter aktiv, prisenhed og sæsonkorrigering

Produktion, værditilvækst og løn, brancher

 • NKBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter transaktion, branche, prisenhed og sæsonkorrigering  
 • NKBPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter transaktion, branche, prisenhed og sæsonkorrigering   

Adgang til mikrodata

Mod betaling er det muligt at få adgang til det endelige nationalregnskabs ca. 2.350 produktbalancer i årets priser og i foregående års priser, typisk i form af dataudtræk som fx en enkelt produktbalance eller som varesammensætningen i en given forbrugsgruppe.

Også oplysninger om investeringer sælges i deres mest detaljerede form dvs. som oplysninger om investeringssammensætningen i en given branche.

Tag venligst kontakt til nationalregnskabskontoret, hvis du ønsker at høre nærmere om mulighederne for skræddersyede nationalregnskabsdata.

Anden tilgængelighed

Nationalregnskabet leverer tabelsæt til Eurostat, således at Danmarks nationalregnskabstal indgår i Eurostats database. Tallene leveres via Eurostat til OECDs database.

Der leveres desuden en databank med nationalregnskabstal til ADAM (den makroøkonomiske model i Danmarks Statistik). Eksterne brugere kan mod betaling få adgang til ADAMs databank.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

De primærstatistikker, som indgår i nationalregnskabet diskretioneres hver især, således at enkelte personer og virksomheder ikke kan identificeres. Det medfører, at det på nationalregnskabets offentliggørelsesniveau heller ikke nødvendigt med yderligere diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Metodebeskrivelse for det kvartalsvise nationalregnskab findes på emnesiden Kvartalsvist nationalregnskab.

Metodebeskrivelser for årligt nationalregnskab findes på emnesiden Årligt nationalregnskab.

Derudover henvises til følgende:

En introduktion til nationalregnskabet findes i lærebogsform: Bent Thage & Annette Thomsen: "Nationalregnskabet", Serien Erhverv og Samfund, Handelshøjskolens Forlag, 2004.

Christen Sørensen: "Nationalregnskab, betalingsbalance og udenrigshandel - økonomisk samfundsbeskrivelse", Forlaget Systime, 2000.

Francois Lequiller & Derek Blades: ”Understanding National Accounts”, OECD, 2014 (engelsk).

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.