Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Sigrid Krogstrup Jensen
39 17 34 56

sij@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

Producentprisindeks for renovering og vedligehold baseres på ca. 3.000 prispar fra seks overordnede håndværksgrupper (elinstallation, VVS og blikkenslager, tømrer, bygningsfærdiggørelse, tagdækker og murer).

Samlet præcision

Producentprisindeks for renovering og vedligehold baseres på ca. 3.000 prispar fra seks overordnede håndværksgrupper (elinstallation, VVS og blikkenslager, tømrer, bygningsfærdiggørelse, tagdækker og murer). Brancherne behandles selvstændigt med hver deres stikprøve. Der søges opnået så stor brancheomsætningsdækning som muligt. Det er ikke muligt at beregne et samlet mål for stikprøveusikkerheden, men det antages, at prisudviklingen i stikprøven udtrykker prisudviklingen i populationen. Det årlige bortfald er minimalt og anses derfor ikke for at være en væsentlig fejlkilde.

Stikprøveusikkerhed

Stikprøven vælges så brancheomsætningesdækningen bliver så høj som muligt. Der foretages ikke nogen opregning af data, da der er tale om priser på unikke tjenesteydelser, som anvendes i en vægtet beregning af prisindeks. En eventuel stikprøveusikkerhed består derfor i, at de indberettende virksomheder har oplevet en større eller mindre prisstigning end den totale population - et forhold der ikke kan regnes på. Det er dog vurderingen at dette ikke er et signifikant problem.

Anden usikkerhed

Unøjagtigheder i vægtgrundlaget: Vægte baseres på oplysninger fra Teknologisk Institut om håndværksfirmaernes renoveringsaktiviteter. Disse oplysninger opdateres ikke årligt, hvorfor der er en konstant forsinkelse i de anvendte vægte.

Svarfejl og registreringsfejl: Der kan opstå fejl i forbindelse med virksomhedernes indberetning af priser og ved registrering af oplysningerne i Danmarks Statistik. Der undersøges dog maskinelt og manuelt for fejl af denne type og de skønnes derfor ikke at udgøre nogen kilde til væsentlige fejl.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

En samlet kvalitetsvurderingen hviler på en kombination af omsætningsdækning, antal virksomheder og priser i stikprøven samt kvaliteten af de indsamlede priser, herunder de prismetoder der anvendes. Kvaliteten monitoreres løbende og der sættes ind der hvor det vurderes om kvaliteten kan gives et løft. Kvalitetsarbejdet består derfor bl.a. i at udskifte i, og øge stikprøven med nye virksomheder, bede eksisterende indberettere om at indberette flere priser, eller at anvende bedre prismetoder til at definere og beregne priserne.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Som udgangspunkt foretages der ingen revisioner. Der offentliggøres kun endelige tal.