Gå til sidens indhold

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

Formålet med statistikken er at belyse prisudviklingen indenfor byggesektoren i første omsætningsled, dvs. den pris man skal betale producenten for udførelsen af en tjenesteydelse relateret til byggeri, herunder renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, ekskl. moms. Statistikken er udarbejdet siden 2017.

Indhold

Producentprisindeks for byggeri er årlige opgørelser af prisudviklingen indenfor byggeområdet i Danmark i første omsætningsled. Med første omsætningsled menes den transaktion der foregår mellem bygherre (bestiller) og entreprenøren (udfører) eksklusiv omkostninger til skatter og afgifter. Pt. udarbejdes kun et indeks som belyser udviklingen i priser for udførelse af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles årligt ca. 3.000 priser fra udvalgte virksomheder i Danmark, til beregning af producentprisindeks for renovering og vedligehold. Priserne indsamles digitalt. Prisindeksene opgøres i et hierakisk system, hvor der først beregnes prisindeks for de mest detaljerede brancher. Disse basisindeks beregnes som geometriske Jevons gennemsnit. Efterfølgende sammenvejes de detaljerede basisindeks til aggregerede prisindeks, såkaldte delindeks. Her beregnes indeksene som aritmetiske Laspeyres gennemsnit.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Producentprisindeks for renovering og vedligehold anvendes bl.a. i det danske nationalregnskab som deflator til fastprisberegninger.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Producentprisindeks for renovering og vedligehold baseres på ca. 3.000 prispar fra seks overordnede håndværksgrupper (elinstallation, VVS og blikkenslager, tømrer, bygningsfærdiggørelse, tagdækker og murer).

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres årligt, ca. 4 måneder efter årets afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til annoncerede udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken følger internationale standarder og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre lande. Statistikken findes med en tidsserie fra 2014.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Producentprisindeks for byggeri og anlæg. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed