Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Sigrid Krogstrup Jensen
39 17 34 56

sij@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

Der indsamles årligt ca. 3.000 priser fra udvalgte virksomheder i Danmark, til beregning af producentprisindeks for renovering og vedligehold. Priserne indsamles digitalt. Prisindeksene opgøres i et hierakisk system, hvor der først beregnes prisindeks for de mest detaljerede brancher. Disse basisindeks beregnes som geometriske Jevons gennemsnit. Efterfølgende sammenvejes de detaljerede basisindeks til aggregerede prisindeks, såkaldte delindeks. Her beregnes indeksene som aritmetiske Laspeyres gennemsnit.

Kilder

Producentprisindeks for renovering og vedligehold beregnes på baggrund af prisindberetninger, direkte fra udvalgte håndværksfirmaer.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Priserne indsamles via en digital indberetningsblanket på http://www.Virk.dk, som sendes direkte til relevante kontaktpersoner i de udvalgte virksomheder.

Datavalidering

Den første validering af prisdata sker, når priserne ankommer til Danmarks Statistik. Her bliver der autotestet for usædvanlige ændringer. De priser, hvis udvikling er større end en forudbestemt grænse, bliver gennemgået manuelt (herunder kontakt til virksomhederne) og de enkelte ændringers påvirkning på indeksene valideres. Endelig foretages en kvalitetsmæssig inspektion af alle beregnede indeks.

Databehandling

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse opgøres i et hierarkisk system, hvor de indsamlede prisudviklinger først inddeles i arbejdets art. Herefter aggregeres sammen til såkaldte basisaggregater, hvorpå der kan beregnes basispriser som geometriske Jevons gennemsnit. Basisindeksene beregnes på baggrund af basispriserne mellem to perioder. Efterfølgende sammenvejes de detaljerede basisindeks til aggregerede prisindeks, såkaldte delindeks. Her beregnes indeksene som aritmetiske Laspeyres gennemsnit.

Vægte: Hvert basisindeks tildeles en vægt, som anvendes til at sammenveje basisindeksene til delindeks. Vægtgrundlaget er baseret på oplysninger fra Teknologisk Institut om byggevirksomhedernes renoveringsaktivitetet.

Skøn for manglende svar: Non-respons er ubetydelig.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.