Gå til sidens indhold

Økonomi for landbrug og gartneri

Jordbrugets økonomi er belyst ved tabeller for makroøkonomien, den såkaldte bruttofaktorindkomst. Dertil hører statistikserier om pris- og mængdeudvikling. Dertil kommer tabeller for jordbrugets regnskaber på virksomhedsniveau samt tabeller over jordbrugets gæld, renter og investeringer.

Introduktion

Leder du efter tal om jordbrugets økonomi er dette rette sted. Der er tal for den overordnede økonomi, såvel som bedrifternes økonomi samt prisudvikling på produkter og indsatsfaktorer med mere.

Dokumentation

Landbrugets prisforhold - månedspriser

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 
           

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

  
           

 

Gartneriets prisforhold - månedspriser

2013

 

2012

  

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 
           

2007

 

2006

  

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 
     

Flerårigt prisindeks

Flerårigt indeks indeholder ud over prisindeks for årene 1990 til 2011 også prisoplysninger for årene 2000 til 2011. LandbrugIndholdsfortegnelse

Landbrugsregnskaber i 100 år
Regnskabsstatistik for jordbrug
Økonomien i landbrugets produktionsgrene
Landbrug, tidligere år
Gartneri, tidligere år Økologi, tidligere år Rapporter og notater Landbrugets driftsgrene fra 2000 til og med 2005

Landbrugsregnskaber i 100 år

Med statistikken for 2015 er der udgivet regnskabsstatistik for landbrug i Danmark i 100 år. Her er nogle publikationer, der belyser udviklingen over tid samt den første statistik, der blev udgivet.

Regnskabsstatistik for jordbrug

Regnskabsstatistik for jordbrug indeholder detaljeret information om danske landbrugs og gartneriers økonomi. Statistikken er baseret på en stikprøve omfattende ca. 2100 bedrifter, der er udvalgt så de er repræsentative for jordbrugssektoren. Data hentes primært via en selvstændig opsamling fra Dansk Landbrugs fælles regnskabssystem Ø90, men også fra øvrige private revisionskontorer.

Ny typologi fra 2010

Regnskabsstatistikken for landbrug, gartneri og økologi er, i forbindelse med revision af typologien fra 2010, samlet under emnet Jordbrug. Emnerne Landbrug, Gartneri og Økologi er afsluttet med data for 2009.

 

Statistikken følger kalenderåret og udgives senest 30. september det efterfølgende år.

Læs mere om regnskabsstatistik: 

Regnskabsstatistik for jordbrug

Regnskabsstatistik for landbrug

Regnskabsstatistik for gartneri

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug

Publikation: Regnskabsstatistik for jordbrug  

 

Udvidede tabeller for jordbrug

 Tidligere års udgivelser (herunder PDF publikationer fra 2010)

Henvendelse : Henrik Bolding Pedersen, +45 39 17 33 15, E-post: hpe@dst.dk

 

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Publikationen, Økonomien i landbrugets produktionsgrene, er udarbejdet på basis af regnskabsstatistikkerne for landbrug og gartneri og vedrører alene heltidsbedrifter. De enkelte regnskaber er opdelt i en række produktionsgrene, hvor økonomien ved den enkelte produktion beskrives i detaljer.  

De anvendte regnskaber følger kalenderåret.Statistikken er baseret på en stikprøve omfattende ca. 1.600 regnskaber, som repræsenterer en population på ca. 15.000 landbrug og gartnerier, der har standardarbejdstimer svarende til mindst 1 årsværk.   

Statistikken er resultatet af et samarbejde mellem Fødevareøkonomisk Institut,Køben­havns Universitet, der har beregnet nøgletal til omkostnings­fordeling og kontor for Fødevareerhverv i Danmarks Statistik. 

Til forskningsprojekter kan der via Danmarks Statistiks forskerservice gives adgang til anonymiserede individdata. 

Du kan hente følgende her:

NYT:

Publikation:

Gå til tidligere driftsgrensstatistik.

 

Tabeller i Statistikbanken, Landbrug mv., regnskaber

Ugyldigt 3. niveau

Landbrug, tidligere år

Landbrugsregnskabsstatistik

Materialeudvælgelse, beregningsmetoder og definitioner

Se Varedeklarationer øverst på siden

Se Varedeklarationer øverst på siden

-

-

Udvidede tabeller for 2009 - landbrug

Udvidede tabeller for perioden 1999-2008 finder du her, bemærk at det ikke er tidstabeller:

Samlet

Heltidsbedrifter

Landbrug, ikke-opdateret tidsserie 1973-1999

 

Svinebedrifternes Økonomi

 

Gartneri, tidligere år

Gartneriregnskabsstatistik

Materialudvælgelse, beregningsmetoder og definitioner

Se Varedeklarationer øverst på siden

Se Varedeklarationer øverst på siden

 

Udvidede tabeller for perioden 1999-2009 finder du her, bemærk at det ikke er tidstabeller.

Samlet

Grupperinger

 

Gartnerier, ikke-opdateret tidsserie 1980-1999

 

I tabellerne i tidsserierne fra 1980 - 99 indgår gartnerier med en mindstestørrelse på 4 ESE (Europæiske StørrelsesEnheder), mens der i senere tidsserier indgår gartnerier med mindst 8 ESE.

 

Økologi, tidligere år

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug

Materialudvælgelse, beregningsmetoder og definitioner

Se Varedeklarationer øverst på siden

Se Varedeklarationer øverst på siden

 

Udvidede tabeller for 2009

Alle økologiske bedrifter

Økologisk planteproduktion

Økologisk mælkeproduktion

 

Udvidede tabeller for perioden 1999-2008

Samlet

Omlægningsstatus

Årsværk og omlægningsstatus

Regioner og år siden omlægning

Planteproduktion

Årsværk for omlagte bedrifter

Mælkeproduktion

Årsværk og størrelsesgrupper

 

Rapporter og notater

Sammenligning af udvalgte svenske og danske landbrugsbedrifter, nr. 2, 2003 Af Peter Vig Jensen

SGM - Calculation of Costs in Denmark, nr. 6, 2003 Af Henning Porskrog, Mona Kristoffersen, Karsten Larsen og Ole Olsen

Jordbrugsbedrifternes økonomi i EU - Analyser på regnskabsdata, nr. 9, 2002 Af Steffen Møllenberg

Driftsgrensøkonomi for økologisk jordbrug 1999, nr. 5, 2001 Af Mona Kristoffersen, Ole Olsen  og Søren Schmidt Thomsen

EU's regnskabsstatistik for jordbrug - Metoder og resultater vedrøredende Danmark, nr. 11, 2001 Af Steffen Møllensberg

Gartneriets Økonomi 1995-99 med særligt henblik på omkostninger til pesticider og biologisk bekæmpelse, nr. 17, 2001 Af Henrik Bolding Pedersen og Steffen Møllenberg

Gartnerierhvervets produktivitetsudvikling - Samt udviklingen i mængder og priser, herunder bytteforhold, mellem 1980 og 1998-99, nr. 7, 2000 Af Steffen Møllenberg

Driftsgrensøkonomi for økologisk jordbrug 1998-99, nr. 5, 2000 Af Arne Lauridsen, Ole Olsen og Svend Sørensen

Calculation SGM - How We Do It in Denmark, nr. 6, 2000 Af Henning Porskrog

Landbrugets driftsgrene fra 2000 til og med 2005

Driftsgrensstatistikken viser resultaterne for de vigtigste driftsgrene i landbruget. Resultaterne er opgjort særskilt for fx driftsgrenene hvede, foderroer, smågrise, slagtesvin eller mink. Der er fokus på de konventionelle landbrugsbedrifter, men udvalgte økologiske driftsgrene er medtaget i det omfang, datagrundlaget tillader det.
Driftsgrensstatistikken er udarbejdet på basis af regnskaber fra landbrugsregnskabsstatistikken (Serie A) og vedrører alene heltidsbedrifter. Der indgår således kun regnskaber fra bedrifter med en arbejdskraftsindsats svarende til mindst et årsværk.
De anvendte regnskaber følger kalenderåret.  
Under Landbrug, årspublikationer tidligere år, findes udvidede tabeller fra 2000-2004. Her er det muligt at finde de detaljerede tabeller for driftsgrensstatistikken. 

Driftsgrenstatistik fra 2000 til 2005

Grundmateriale, beregningsmetoder fordelingsprincipper

-

Bilagstabeller for landbrug

Bilagstabeller 1990-2000

Bilagstabel 1990

Bilagstabel 1991

Bilagstabel 1992

Bilagstabel 1993

Bilagstabel 1994

Bilagstabel 1995

Bilagstabel 1996

Bilagstabel 1997

Bilagstabel 1998

Bilagstabel 1999

Bilagstabel 2000

 

Bilagstabeller for landbrug, 2001-2005    
Tabeller inkl. privatøkonomi   Tabeller uden privatøkonomi
 Bilagstabeller inkl. privatøkonomi, 2001    Bilagstabeller uden privatøkonomi, 2001
 Bilagstabeller inkl. privatøkonomi, 2002    Bilagstabeller uden privatøkonomi, 2002
 Bilagstabeller inkl. privatøkonomi, 2003    Bilagstabeller uden privatøkonomi, 2003
 Bilagstabeller inkl. privatøkonomi, 2004    Bilagstabeller uden privatøkonomi, 2004
 Bilagstabeller inkl. privatøkonomi, 2005    Bilagstabeller uden privatøkonomi, 2005

 

Papirer om landbrug og gartneri

 

Udvidede tabeller fra 1991-2005

Salgsafgrøder

Konventionelle

Omlagte økologiske

 

Grovfoder

Konventionelle

Omlagte økologiske

 

Kvæghold

Konventionelle

Omlagte økologiske

 

Svinehold

Konventionelle

 

Fjerkræ og pelsdyr

Konventionelle

 

Driftsgrensbidrag

Konventionelle

 Læs mere om opgørelsesmetoder og datagrundlag for de indeks, Danmarks Statistik offentliggør

Jordbrugets prisforhold

Priserne på landbrugets salgsprodukter og landbrugets produktionsmidler registreres løbende og publiceres hver måned i Landbrugets prisforhold samt årligt i statistikken Jordbrugets prisforhold, som udkommer cirka 1. februar.
Gartneriets prisforhold dækkes tillige med månedlige statistikker for potteplanter samt årspriser for øvrige gartneriprodukter, der også indgår i ovennævnte Jordbrugets prisforhold.
Du kan hente publikationen nederst på siden. Endvidere kan du finde månedspriser samt flerårigt prisindeks ved at klikke på det ønskede. Der er også mulighed for automatisk at få tilsendt månedsudgivelserne via e-mail.

Hent Jordbrugets prisforhold:

.

 


Bemærk at dokumentation om regnskabsstatistik findes under Erhvervslivets sektorer.

Læs om regnskabsstatistik for landbrug, gartneri og skovbrug

Læs om regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Økonomi for landbrug og gartneri

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kontakt

Henrik Bolding Pedersen