Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fiskeri og akvakulturs regnskaber

Regnskabsstatistik for fiskeri indeholder information om økonomien i fiskerierhvervet. Regnskabsstatistik for akvakultur beskriver de økonomiske forhold i akvakultur-erhvervet.

Introduktion

Resultaterne for fiskeriet er bl.a. opdelt efter fartøjernes længde med de mindste på under 12 meter og de største på over 40 meter. Hvis fiskerivirksomheden har flere fiskerfartøjer, der drives selvstændigt med hver sin besætning, er hvert fartøj afgrænset som selvstændig enhed i statistikken.

Driftsomkostningerne er fordelt på bl.a. brændstof, landingsomkostninger og lønudgifter.

For akvakulturen er regnskabstallene inddelt i erhvervets sektorer: Dambrug, havbrug, ålebrug og skaldyrbrug. Der findes omkring 230 kommercielle akvakulturanlæg i Danmark, hvoraf flertallet er dambrug.

Dokumentation

Regnskabsstatistik for fiskeri 2012, tabelsamling:

Tabeller 2012

 

Tabeller for 1996-2010, fiskeri:

Alle fiskerivirksomheder

Fiskerfamiliens økonomi

Fartøjslængde og -type

Regioner

Publikationer for tidligere år for regnskabsstatistik for fiskeri

Regnskabsstatistik for fiskeri indeholder information om økonomien i fiskerierhvervet. Regnskabsstatistikken er stikprøvebaseret og bygger på standardiserede årsregnskaber indhentet fra fiskernes revisorer.

Akvakultur

Regnskabsstatistik for akvakultur beskriver den økonomiske situation i akvakulturerhvervet. I statistikken præsenteres regnskabsdata for erhvervets aktive og kommercielle akvakulturaanlæg. Baggrunden for statistikkens opbygning, grupperinger og stikprøvestørrelser er beskrevet i projektrapporten, som er udfærdiget på foranledning af Dambrugsudvalgets og Havbrugsudvalgets anbefalinger og finansieret af Den Europæiske Unions Fiskeriprogram (FIUF) og Fødevareministeriet. 

Publikationer for tidligere år for regnskabsstatistik for akvakultur  

Tabeller i Statistikbanken, Fiskeri mv., regnskaber

 TabelIDOpdateret
REGNSKABSSTATISTIK FOR FISKERI OG AKVAKULTURAKFIREGN29-01-2019
Erhverv og regnskabsposter | Enhed: -
REGNSKABSSTATISTIK FOR AKVAKULTURAKREGN29-01-2019
Enhed, anlægstype og regnskabsposter | Enhed: -
REGNSKABSSTATISTIK FOR FISKERI (TOTAL)FIREGN129-01-2019
Fartøjslængde og regnskabsposter | Enhed: -
REGNSKABSSTATISTIK FOR FISKERI (GENNEMSNIT PR. ENHED)FIREGN229-01-2019
Fartøjslængde og regnskabsposter | Enhed: -
NØGLETAL FOR AKVAKULTURNAK29-01-2019
Anlægstype og regnskabsposter | Enhed: -
NØGLETAL FOR FISKERINFISK29-01-2019
Fartøjslængde og regnskabsposter | Enhed: -
 
Arkiverede - opdateres ikke længere:
FISKERI, RESULTATOPGØRELSE OG BALANCEREGNFI0113-01-2015
Regnskabsposter | Enhed: -
FISKERI, RESULTATOPGØRELSE OG BALANCEREGNFI0213-01-2015
Fartøjslængde og regnskabsposter | Enhed: -
NØGLETAL FOR AKVAKULTURREGNAKV25-11-2014
Anlægstype og regnskabsposter | Enhed: -
AKVAKULTUR, RESULTATOPGØRELSE OG BALANCEREGNAKV125-11-2014
Enhed, anlægstype og regnskabsposter | Enhed: -
FISKERI, RESULTATOPGØRELSE OG BALANCEREGNFI0309-05-2014
Fiskeritype og regnskabsposter | Enhed: -

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Artikler og publikationer om 'Fiskeri og akvakulturs regnskaber'

29.08.19
19 havbrug skaber cirka 14 procent af omsætningen fra produktionen af spisefisk
Bag tallene
29.01.19
Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2017
Publikation
20.12.18
Havbrug tjente mest i 2017
Nyt
20.11.18
Prisfald skar toppen af resultatet i fiskeriet i 2017
Nyt

Ansvarlig for siden

Kim Normark Andersen