Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Landbrug, gartneri og skovbrug

Landbruget fylder meget i Danmark, der traditionelt har været et landbrugsland. Selv om både industri og serviceerhverv i dag har større økonomisk betydning, er landbruget stadig en betydningsfuld sektor i det danske samfund.

Introduktion

Mens landbrugets samfundsøkonomiske betydning i en årrække har været faldende i forhold til de øvrige sektorer, er erhvervets produktion dog steget – både opgjort i mængden af kød, mælk, korn osv. og i værdien af disse produkter.

Ud over landbruget omfatter statistikkerne også gartneri og skovbrug. Samlet set kaldes de tre erhverv for den primære jordbrugsproduktion.

Se også:
De øvrige fødevareerhverv, fiskeri og akvakultur
forbrug af fødevarer, der opgøres som en del af den samlede forbrugsstatistik

Nyt

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og Skovbrug

Jordbrugets renteudgifter halveret på ti år

18. oktober 2019

Graf

På ti år er renteudgifterne for det danske jordbrug blevet mere end halveret fra 16,8 mia. kroner i 2008 til 6,8 mia. kroner i 2018.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets økonomi'


Jordbrugets investeringer styrtdykker i 2018

18. oktober 2019

Graf

Jordbrugets investeringer faldt markant i 2018 i forhold til året før, nemlig med 15 pct. målt i faste priser, dvs. renset for inflation. Faldet rammer både investeringer i bygninger og maskiner.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets regnskaber'


Mærkbar fremgang i avanceret landbrugsteknologi

8. oktober 2019

Graf

Andelen af landbrug, der bruger præcisionsteknologi, steg fra 23 pct. i 2018 til 28 pct. i 2019. Stigningen vedrører først og fremmest præcisionsstyring af fx traktorer og mejetærskere.

Tabeller i Statistikbanken om 'Bedrifter'


Dårligere resultater for økologiske landbrug i 2018

27. september 2019

Graf

I 2018 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 462.000 kr., hvilket er mere end en halvering i forhold til året før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets regnskaber'


Gartnerierne øger deres indtjening

27. september 2019

Graf

Gartneribranchen havde i 2018 den hidtil største indtjening, i perioden som statistikken dækker, med et gennemsnitligt driftsresultat på 778.000 kr. pr. heltidsgartneri.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets regnskaber'


Stor stigning i økologisalg til storkøkkener

18. september 2019

Graf

Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice steg med 15 pct. fra 2.039 mio. kr. i 2017 til 2.351 mio. kr. i 2018 og fortsætter dermed de foregående års markante vækst.

Tabeller i Statistikbanken om 'Vegetabilsk produktion'


Danske landmænd producerer flere skrabeæg

6. september 2019

Graf

Den totale produktion af æg i Danmark er steget det seneste år, og det skyldes især, at der produceres flere skrabeæg. Således er produktionen af skrabeæg steget 25 pct. siden andet kvartal 2018.

Tabeller i Statistikbanken om 'Animalsk produktion'


Kraftigt stigende svinepriser forbedrer bytteforhold

5. september 2019

Graf

De store prisstigninger på svin var den væsentligste årsag til, at jordbrugets bytteforhold i andet kvartal 2019 blev forbedret med 4,9 pct. i forhold til første kvartal 2019.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets økonomi'


Færre svin end sidste år

8. august 2019

Graf

Den samlede svinebestand i Danmark var 12,6 mio. svin 1. juli, hvilket er et fald på 2,5 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor der var 12,9 mio. svin. Der var et fald for alle typer af svin.

Tabeller i Statistikbanken om 'Bedrifter'


Hver tredje malkeko er i Sydjylland

25. juli 2019

Graf

I Sydjylland findes 207.000 malkekøer, hvilket er 36 pct. af Danmarks 567.000 malkekøer pr. 30. juni 2019. 90 pct. af malkekøerne findes i Jylland. På landsplan faldt den samlede bestand af kvæg med 3,1 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Husdyr'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Præcisionslandbrug: hvem bruger det og hvad er effekten?

Landbruget gennemgår i disse år en markant teknologisk udvikling, hvor data fra satellitter, sensorer mv. bruges til mere nøjagtig kørsel og målrettet behandling af markerne. Det såkaldte præcisionslandbrug ses af mange som et middel til på én gang at forbedre miljøet og landbrugets økonomi gennem lavere forbrug af diesel, gødning og sprøjtemidler.

Læs mere

Flere danske grøntsager

De danske landmænd og gartnere bruger større arealer til grøntsager nu end for 10 år siden. En stor del af de producerede grøntsager forbruges i Danmark, mens en mindre del eksporteres. Samtidig importerer vi flere grøntsager, end vi eksporterer. Ifølge de officielle kostråd bør en voksen dansker spise mindst 300 gram grøntsager om dagen, og grøntsagerne er også i fokus, når klimavenlig kost diskuteres.

Læs mere

Publikationer

Regnskabsstatistik for jordbrug 2017

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt landbrug, økologisk landbrug og gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri.Læs mere

 

Landbrug 2011

Publikationen samler de statistiske opgørelser inden for landbrug, gartneri og skovbrug.

Landbrug 2011 gennemgår bl.a. antallet af landbrugsbedrifter, bedrifternes arealanvendelse, husdyrhold, arbejdskraft og produktionsmetoder.

Læs mere

 

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2017

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer.

 Læs mere

 

Se også: Publikation: Jordbrugets prisforhold

Se også: Statistiske Efterretninger for landbrug og fiskeri (mod betaling)

Bag tallene

Flere danske landmænd dropper ploven: Kan give positive effekter for biodiversitet og klimaet

Antallet af danske marker der dyrkes uden pløjning er vokset med 26 pct. på bare to år. Metoden er på FN’s liste over redskaber, der er til gavn for både biodiversitet, klima og bæredygtighed.

Læs mere

Landmandsfamilier med få eller ingen ansatte har samme indkomst som lønmodtagerfamilier

Landmandsfamilier med mindre end tre ansatte har de seneste fem år i gennemsnit haft en familieindkomst, der er på niveau med lønmodtagerfamiliernes, mens landmandsfamilier med mindst tre ansatte havde en markant højere indkomst end lønmodtagerfamilierne. De gennemsnitlige indkomster dækker dog over store forskelle mellem bedrifter og driftsformer.

Læs mere

Støtten fra EU er fortsat vigtig for danske landbrug

Selvom landbrugsstøttens andel af driftsresultatet var mindre i 2014-2017 end i de fire forudgående år, er støtten fortsat vigtig for især planteavlsbrug og mælkeproducenter. For begge grupper oversteg støtten driftsresultatet. I forhold til resten af EU udgør støtten til danske landmænd en relativt stor del af driftsresultatet, mens støtten udgør en mindre andel af den samlede omsætning.

Læs mere

Indkomsten for landmands­familier varierer meget

Der er store forskelle på, hvor god økonomien er hos danske landmænd. Blandt de konventionelle landbrug har særligt den dårligste fjerdedel opgjort efter driftsresultat svært ved at få pengene til at slå til. Det viser en helt ny opgørelse med data på kvartilgrupper fra Danmarks Statistik.

Læs mere

Første Verdenskrig betød stigende priser og rationeringer på brød og kød

I løbet af Første Verdenskrig steg priserne i Danmark til mere end det dobbelte. Samtidig blev både brød, sukker, smør og kød rationeret. Lønningerne steg dog endnu mere i samme periode.

Læs mere

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Henrik Bolding Pedersen