Gå til sidens indhold

Kulturarv

Begrebet ”kulturarv” dækker over genstande, bygninger og kulturmiljøer, men også traditioner og vaner. Bevaringen af den danske kulturarv varetages bl.a. af arkiver. Danmarks Statistik indsamler statistikker om fredede bygninger og fortidsminder samt arkiver. Blandt kulturarvsstatistikkerne kan du finde informationer om eksempelvis antal ansatte på landets offentlige arkiver eller antallet af nyfredninger og affredninger.

Introduktion

Statistikken om fredede bygninger er fordelt efter opførelsesår og område. Fredede bygninger er ikke blot slotte og herregårde, men kan være alle typer bygninger fra parcelhuse og kollegier til garager og udhuse.

Statistikken om fredede fortidsminder er fordelt efter anlægskategori fx begravelse og område. Et fortidsminde er fx en gravhøj.

Arkivstatistikken har til formål at belyse omfanget, udviklingen og fordelingen af konventionelle (papirbaserede) og elektroniske arkivalier i Danmark.

Publikationer

Kultur 2019

Kultur  2019

Publikationen Kultur 2019 kaster lys på produktion og forbrug af kultur i Danmark på tværs af områder som aviser, museer, zoologiske haver, teatre og biografer, musik, fredede bygninger, idræt, frivilligt arbejde og brug af internettet. Årets tema sætter fokus på udlån af materialer fra landets folkebiblioteker og eReolen. Det belyser de enkelte låneres lånemønstre ud fra blandt andet geografi, uddannelse og køn. Det er en forsmag på en ny individbaseret biblioteksstatistik, der udkommer i andet kvartal 2020.Kontakt

Henrik Huusom