Gå til sidens indhold

Energiforbrug og energipriser

Danmarks Statistik udarbejder miljøstatistik på områderne råstofindvinding og miljøøkonomisk regnskab.

Introduktion

Statistikken over råstofindvinding viser indvindingen af råstoffer i Danmark fra landjorden og fra havbunden herunder den mængdemæssige fordeling på råstoftype og den geografiske placering af indvindingsområderne.

De miljøøkonomiske regnskaber (grønne nationalregnskaber) er en betegnelse for selvstæn­dige regnskaber for miljørelaterede forhold. Danmarks Statistik udarbejder i øjeblikket tre delregnskaber knyttet til materialestrømme, udslip til luft og miljørelaterede skatter.

Fra og med oktober 2016 stilles data om elforbrug 2013 i Danmark til rådighed gennem Forskerordningen i Danmarks Statistik med afsæt i data fra Energinets DataHub. Data findes på måneds-, kvartals-, års- eller timeaflæsninger.

Mere om Elmåler data

Nyt

Seneste nyt om Energiforbrug og energipriser

Ingen nedgang i industriens energiforbrug

27. august 2021

Ingen nedgang i industriens energiforbrug

Overordnet var der fra 2018 til 2020 kun sket små ændringer i energiforbruget i industrien og i dens produktion. Tallene for 2020 viser et energiforbrug på industrivirksomheder med over 20 ansatte på 99,2 mio. GJ (Giga Joule)

Tabeller i Statistikbanken om 'Industriens energiforbrug'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Grønne varer og tjenester 2014

Grønne varer og tjenester 2014

Grønne varer og tjenester er ikke bare produkter, der er direkte miljøbeskyttende, men også produkter, som betyder reduktion i miljøbelastende forbrug af naturressourcer. Det er med andre ord alt lige fra termostater og isoleringsmaterialer til rådgivning om spildevandshåndtering og optimering af energiforbrug.Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP

Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP Temapublikationen Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP - metoder og muligheder sætter fokus på behovet for at gå ud over det traditionelle nationalregnskab og inddrage miljøet.

Publikationen behandler de muligheder og usikkerheder, som er forbundet med at lave et grønt nationalregnskab og beregne et grønt BNP.

Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy

Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy Temapublikationen handler om udslippet af drivhusgasser fra dansk økonomi og findes kun på engelsk. Den er baseret på Danmarks Statistiks miljøregnskab.