Gå til sidens indhold

Økologi

Her finder du statistik om fx antallet af økologiske bedrifter i Danmark, om salget af økologisk mælk er steget eller faldet og hvilke økologiske fødevarer vi importerer mest.

Introduktion

Efterspørgslen på økologiske varer stiger ikke bare i Danmark, men også globalt. Udviklingen i den hjemlige økologiske produktion og i det økologiske marked dokumenteres løbende af Danmarks Statistik i forskellige statistikker, som omfatter følgende grupper:

  • Det økologiske jordbrugs produktion og regnskaber indeholder oplysninger om antal økologiske bedrifter i Danmark, arealstørrelse, afgrøder, dyr og animalsk produktion. Derudover belyser statistikken de økologiske landbrugs indtjening, regnskaber og økonomi. 
  • Indenrigshandel med økologiske fødevarer omfatter omsætningen af økologiske føde- og drikkevarer i danske supermarkeder og varehuse, suppleret med salg til restauranter, kantiner mv. (foodservice). 
  • Import og eksport af økologiske fødevarer beskriver omfanget af udenrigshandelen med økologiske varer fordelt på varer og lande. 

Statistikkerne omfatter føde- og drikkevarer. Økologisk tøj, kosmetik og foder til kæledyr er ikke inkluderet (udgør en meget lille procentdel af det samlede økologiske forbrug i husstande). Foder til køer, svin m.m. er inkluderet i tal for import og eksport og indgår indirekte i de økologiske arealer. 

Fiskeri

Vildtfangede fisk defineres hverken som økologiske eller konventionelle varer. Produktionen i økologiske dambrug er beskrevet i publikationen Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur.

Nyt

Seneste nyt om Økologi

Knap 13 pct. af alt mælk er økologisk

19. november 2021

Knap 13 pct. af alt mælk er økologisk

Der blev produceret 1.459,0 mio. kg mælk i tredje kvartal 2021 på bedrifterne. De 1.439,5 mio. kg blev indvejet på mejerierne, og heraf var 185,3 mio. kg økologisk, hvilket er 3,2 pct. mere end samme kvartal sidste år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Produktion og regnskaber for økologisk landbrug og gartneri'


Flere økologiske heltidslandbrug de seneste fem år

8. oktober 2021

Flere økologiske heltidslandbrug de seneste fem år

Antallet af fuldt omlagte økologer steg i 2020 til 741 bedrifter eller 9 pct. af det samlede antal heltidslandbrug. Økologien er særligt udbredt blandt bedrifter med fjerkræ (20 pct.) og mælkeproduktion (15 pct.).

Tabeller i Statistikbanken om 'Produktion og regnskaber for økologisk landbrug og gartneri'


COVID-19 gav dyk i salg til økologisk foodservice

10. september 2021

COVID-19 gav dyk i salg til økologisk foodservice

Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice faldt 20 pct. fra 2.527 mio. kr. i 2019 til 2.018 mio. kr. i 2020 Det samlede salg af føde- og drikkevarer faldt lidt mere, nemlig 22 pct. til 16,8 mia. kr. i 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Handel med økologiske fødevarer'


Spring i økologisk detailsalg på 14 pct.

12. maj 2021

Spring i økologisk detailsalg på 14 pct.

Detailsalget af økologiske fødevarer steg 14 pct. og rundede 16,0 mia. kr. i 2020 mod 14,1 mia. kr. i 2019. Målt i mængder var stigningen endnu større, da kilopriserne typisk faldt med 10 pct. i de enkelte varegrupper.

Tabeller i Statistikbanken om 'Handel med økologiske fødevarer'


Fortsat stigning i import af økologiske fødevarer

8. december 2020

Fortsat stigning i import af økologiske fødevarer

Importen af økologiske fødevarer fortsatte tidligere års vækst og steg med 9 pct. fra 4,4 mia. kr. i 2018 til 4,8 mia. kr. i 2019. Meget af importens stigning vedrørte økologisk frugt og grøntsager.

Tabeller i Statistikbanken om 'Import og eksport af økologiske fødevarer'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Økologisk forbrug - hvor kom væksten fra?

12. juni 2017

Økologisk forbrug - hvor kom væksten fra?

Det økologiske forbrug er steget markant gennem de seneste år, men stigningen har ikke været lige stor i alle befolkningsgrupper. Denne analyse ser nærmere på forskellene i udviklingen fra 2005 til 2015, og viser også hvorledes sammensætningen af det økologiske forbrug har ændret sig. Analysen undersøger endeligt, hvor stor vægt de forskellige befolkningsgrupper har i det samlede økologiske forbrug.

Profil af den økologiske forbruger

8. februar 2016

Profil af den økologiske forbruger

Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer i 2004 til 7,7 pct. i 2014. Men hvem er det, som særligt køber økologiske varer? Og er der nogle grupper, som stort set aldrig køber økologisk?

Publikationer

Jordbrugets prisforhold 2020

Jordbrugets prisforhold 2020

Jordbrugets prisforhold 2020 handler om det primære jordbrugs priser og udviklingen i priserne. Svin, der som det dominerende landbrugsprodukt tegner sig for næsten halvdelen af den animalske produktion, steg med 6 procent i pris i forhold til 2019 efter en stigning på 28 pct. året før. Prisen på mælk faldt med 3 procent i forhold til 2019, og det samme gjorde prisen på planteprodukter fra mark. Prisen på gartneriprodukter steg med 3 procent.

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2019

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2019

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer.

Regnskabsstatistik for jordbrug 2020

Regnskabsstatistik for jordbrug 2020

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri.

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2018

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2018

Publikationen samler regnskabsresultater for fiskerivirksomheder og akvakultur, som dækker over havbrug, dambrug og andre anlæg med opdræt af fisk eller skaldyr.

Statistikken bygger for fiskeriet på indberetninger fra 275 virksomheder ud af en samlet population på 526 virksomheder med en omsætning på over 270.000 kr. og for akvakultur på indberetninger fra 115ud af 206 aktive anlæg.Kontakt

Martin Lundø