Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Årligt national­regnskab, sektorer

I de årlige sektorregnskaber belyses den økonomiske udvikling i sektorerne. Den samlede økonomi opdeles i seks hovedsektorer: Ikke-finansielle selskaber, Finansielle selskaber, Offentlig forvaltning og service, Husholdninger, Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH) og Udland.
Blandt de mest centrale størrelser i sektorregnskaberne er opsparing, fordringserhvervelse, netto og faste bruttoinvesteringer og specielt for husholdningerne den disponible indkomst og forbruget.

Introduktion

Sektorerne kan yderligere opdeles i undersektorer. I de årlige sektorregnskaber opdeles de finansielle selskaber i otte delsektorer.

Hvor der i det årlige nationalregnskab fokuseres på produktionen og den primære fordeling af produktionsresultatet på løn og overskud af produktionen, så er hovedfokus i sektorregnskaberne på den videre omfordeling af produktionsresultatet gennem renter, udbytter, skatter, pensioner og andre overførsler. Resultatet efter omfordelingen er den disponible indkomst.

Sektorregnskaberne belyser også anvendelsen af den disponible indkomst til forbrug og opsparing, og hvordan opsparingen sammen med kapitaloverførsler, netto, anvendes til faste bruttoinvesteringer, lagerændringer, erhvervelse af værdigenstande og fordringserhvervelse, netto (finansiel opsparing). 

Endelig belyser sektorregnskaberne ændringer i og sammensætningen af de faste aktiver og de finansielle aktiver og passiver. 

Opgørelsen af sektorregnskaberne følger retningslinjerne i Det Europæiske Nationalregnskabs - System, ENS2010, hvilket sikrer international sammenlignelighed. Sektorregnskaberne er konsistente med det årlige nationalregnskab.

Udover årlige sektorregnskaber udarbejdes der også kvartalsvise sektorregnskaber.

Dokumentation

Begreber og klassifikationer i nationalregnskab

Publikationer og Manualer

Publikation: Nationalregnskab - Fastprisberegninger - Kilder og metoder Kædede værdier. Beregning af vækstbidrag og aggregerede serier  Publikation: Nationalregnskab kilder og metoder - opdateret 2007 (engelsk)

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Artikler og publikationer om 'Årligt national­regnskab, sektorer'

07.11.19
Større økonomisk fremgang end hidtil beregnet
Nyt
07.11.19
Danskernes opsparing mere end firedoblet på ti år
Nyt
29.03.19
Faktaark om dansk økonomi
Bag tallene
06.09.18
10 år efter krisen ramte: Hvordan har dansk økonomi klaret sig sammenlignet med de to seneste tilbageslag?
Analyse
13.08.18
Dansk BNP påvirkes af produktion i udlandet
Analyse
01.12.17
Hvad er værdien af skatterestancerne?
Analyse

Ansvarlig for siden

Bo Siemsen