Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Arbejdsstandsninger

Statistikken offentliggøres årligt og belyser antal arbejdsstandsninger, som følge af strejker eller lockouts. Herunder antal berørte ansatte og antal tabte arbejdsdage i løbet af kalenderåret, fordelt på de berørte brancher på hovedniveau. Statistikken formidles årligt via Nyt fra Danmarks Statistik og med en tabel i statistikbanken.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken offentliggøres årligt og belyser antal arbejdsstandsninger, som følge af strejker eller lockouts. Her opgøres antallet af arbejdsstandsninger, antal berørte ansatte og antal tabte arbejdsdage i løbet af kalenderåret, fordelt på berørte brancher på hovedniveau. Statistikken formidles årligt via Nyt fra Danmarks Statistik samt en tabel i statistikbanken.

Grupperinger og klassifikationer

Antal tabte arbejdsdage fordeles på overordnede branchegrupper udfra oplysningerne om de konfliktramte ansattes hovederhvervsgruppe og arbejdsgiverens branche/sektor-placering.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

  • Tabte arbejdsdage
    • Antal tabte arbejdsdage beregnes for hver enkelt konflikt ved at multiplicere konfliktens varighed med antal berørte ansatte.
  • Arbejdsstandsning
    • Ved en arbejdsstandsning forstås nedlæggelse af arbejdet som følge af lockout eller strejke.
  • Berørte ansatte
    • Antal medarbejdere der er involveret i en arbejdsstandsning

Enheder

Arbejdsstandsninger.

Population

Målpopulationen er arbejdsstandsninger.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

1996-, for de større arbejdsstandsninger med mere end 100 tabte arbejdsdage dog helt tilbage til 1973-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal.

Referencetid

Kalenderåret

Hyppighed

Statistikken offentliggøres årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 12. januar 1972 med de ændringer, der følger af lov nr. 386 af 13. juni 1990 og lov nr. 1025 af 19. december 1992).

Indberetningsbyrde

Der foreligger ikke beregninger af indberetningsbyrdens størrelse, men den skønnes beskeden da hovedparten af indberetningerne allerede i forvejen er indsamlet af DA.

Øvrige oplysninger

Arbejdsstandsninger har følgende emneside