Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Arbejdsstandsninger

Da statistikken er baseret på indberetninger fra udvalgte større arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer, vil den ikke være fuldt dækkende for hele det danske arbejdsmarked, men det vurderes at hovedparten af arbejdsstandsninger i løbet af et år er dækket af statistikken.

Samlet præcision

Det er ikke muligt, at beregne sikre usikkerhedsmål, da der ikke foreligger andre totalopgørelser at sammenligne med, men Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør dog tilsvarende tal for arbejdsstandsningerne for deres medlemsvirksomheder og her sikres det altid, at der er fuld overensstemmelse mellem deres og vores offentliggørelser på hele DA-området. Derudover vurderes det, at statistikken dækker hovedparten af arbejdsstandsningerne i løbet af et år, da vi hvert år vælger at udspørge landets største arbejdssteder målt ved antallet af ansatte det pågældende år.

Stikprøveusikkerhed

Kan ikke beregnes eksakt, men det vurderes at statistikken dækker langt hovedparten af arbejdsstandsningerne i løbet af et år, da vi hvert år vælger at udspørge landets største arbejdssteder målt ved antallet af ansatte det pågældende år og ydermere tjekker tallene for DA-området op imod DA's offentliggørelser af årets arbejdsstandsninger for deres medlemsvirksomheder.

Anden usikkerhed

Der er altid en mindre risiko for at de udsendte spørgeskemaer besvares forkert pga. misforståelser eller andet. Fx er det ikke ualmindeligt at vi er i dialog med de indberettende arbejdssteder om præcis hvilken enhed de skal indrapportere for. Dette afklares som regel hurtigt.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Da statistikken er baseret på indberetninger fra udvalgte større arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer, vil den ikke være fuldt dækkende, men det vurderes at langt hovedparten af arbejdsstandsningerne i løbet af et år er dækket af statistikken. Statistikken er stort set komplet for arbejdsgivere organiseret i DA samt for de offentlige arbejdsgivere. Derudover udvælges de største private virksomheder (målt ved antallet af ansatte det pågældende år) til at deltage i undersøgelsen hvert år. Alt i alt vurderes statistikken dækkende som indikator for niveauet af arbejdsstandsninger på det danske arbejdsmarked.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der forekommer normalt ikke revisioner af de offentliggjorte tal. Hvis der opdages fejl i de offentliggjorte tal, vil disse imidlertid blive rettet med det samme.