Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Arbejdsstandsninger

Indberetningsskemaer udsendes til ca. 25 større offentlige og private arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer, herunder DA. Skemaerne udsendes ultimo februar året efter referenceåret med en svarfrist på 2-3 uger. Umiddelbart efter udløb af indberetningsfristen udsendes rykker. Hvis indberetningen mod forventning fortsat ikke afleveres offentliggøres statistikken uden denne indberetning, men det sker kun yderst sjældent. Statistikken offentliggøres typisk primo april.

Kilder

Data indberettes af ca. 25 større offentlige og private arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer, herunder står DA for en stor samlet indberetning for deres medlemmer. Hvert år udvælges de største private virksomheder (målt på antallet af ansatte), som ikke er medlem af DA og dermed ej heller medtages i deres samlede indberetning for DA's medlemsvirksomheder.

Indsamlingshyppighed

Statistikken er årlig.

Indsamlingsmetode

Ultimo februar udsendes spørgeskema til ca. 25 større offentlige og private arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer, herunder DA. Svarfristen er 2-3 uger. Umiddelbart efter udløb af indberetningsfristen udsendes rykker. Hvis indberetningen mod forventning fortsat ikke afleveres offentliggøres statistikken uden denne indberetning, men det sker kun yderst sjældent. Statistikken offentliggøres typisk primo april.

Datavalidering

Data kan kun valideres ud fra almen viden om det aktuelle kalenderårs arbejdsstandsninger. Denne viden fås bl.a. fra medier. Ved mistanke om fejl kontaktes respondenten.

Databehandling

Indberetningsskemaer udsendes ultimo februar året efter referenceåret med en svarfrist på 2-3 uger. Umiddelbart efter udløb af indberetningsfristen udsendes rykker. Hvis indberetningen ikke sker, offentliggøres statistikken uden. Det sker dog yderst sjældent. De indkomne data indtastes i regneark, hvorefter statistikbank-tabellen kan opdateres med tal for hhv. arbejdsstandsninger, berørte ansatte og tabte arbejdsdage fordelt på hovedbrancher.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner udover, hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.