Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Arbejdsstandsninger

Statistikken offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken. Derudover offentliggøres hovedtallene i Statistisk Tiårsoversigt og tidligere ligeledes i Statistisk Årbog.

Der indberettes ikke mere detaljerede data, end det der offentliggøres. Med andre ord så offentliggøres alt det indberettede.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

De nyeste tal offentliggøres i en Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Tallene indgår i:

Statistikbanken

Alle tal offentliggøres i Statistikbanken.

Adgang til mikrodata

Der foreligger ikke mere detaljerede tal end de data, der offentliggøres.

Anden tilgængelighed

Ingen bemærkninger.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Det er ikke nødvendigt at diskretionere statistikken i relation til Danmarks Statistiks fortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Ikke relevant for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.