Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Bjarne Mann
39 17 36 18

bmn@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning efter skolestart

Statistikken er en årlig opgørelse af antal indmeldte børn og unge og ansatte i børnepasning efter skolestart. Børnene fordeles på kommuner, pasningstilbud, institutionernes ejeform og alder. De ansatte opgøres som fuldtidsansatte og fordeles på kommuner og stillingskategori. Statistikken publiceres i statistikbanken.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser antallet af indskrevne børn og unge og ansatte i børnepasning efter skolestart. Antal børn og unge fordeles efter kommune, pasningstilbud, ejerform og alder. Børn og unge opgøres som antal indskrevne børn og unge i pasningsinstitutioner på opgørelsestidspunktet. De indskrevne er inddelt i 1-års intervaller.

Aldersintervallet ligger fra og med 6 år til og med 18 år. Børn under 6 år kan forekomme i enkelte tilfælde, da de er startet før på et fritidstilbud før de er fyldt 6 år. Statistikken medtager børn og unge og ansatte i pasningstilbud, som er oprettet efter Folkeskoleloven eller afsnit 3 og 4 i Dagtilbudslovens. Antallet af ansatte fordeles efter kommune og stillingskategori. Ansatte opgøres som antal fuldtidsansatte på opgørelsestidspunktet.

Grupperinger og klassifikationer

Pasningstilbud inddeles efter • Skolefritidsordning (SFO) • Fritidshjem • Fritids-, junior- og ungdomsklubber.

Ejerform inddeles efter • Kommunale pasningsinstitutioner • Selvejende og private pasningsinstitutioner.

Alderen opgøres efter den unges alder på optællingsdagen. Det vil sige barnets alder den første onsdag i oktober. Stillingskategorierne inddeles efter: • Ledelse og inspektør • Sekretær • Læge, psykolog og sygeplejerske • Lærer og støttepædag • Socialrådgiver • Fysio- og ergoterapeut • Pædagog og omsorgsassistent • Pædagogmedhjælper • Social- og sundhedsassistent • Økonoma og kok • Rengørings og køkkenhjælp • Pedel og vicevært

Sektordækning

Pasningsinstitutioner i Danmark.

Begreber og definitioner

Antal indskrevne unge: Antallet af unge, der på opgørelsestidspunktet var indskrevet i den pågældende pasningsinstitution. De indskrevne er inddelt i 1-års intervaller.

Antal ansat personale: Fuldtidsomregnet personale, der på opgørelsestidspunktet var aflønnet i pasningsinstitutionen.

Enheder

Børn og unge samt ansatte.

Population

Børn og ansatte i pasningsinstitutioner for børn efter skolestart

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden 2015 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik, da der er tale om en antalsopgørelse af henholdsvis unge og personale.

Måleenhed

Antal

Referencetid

Referencetid for børn og unge og ansatte er kalenderår. Opgørelsen er den først onsdag i oktober - dvs. for 2018 er datoen den 4. oktober 2018.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

§6 og 8 i lov om Danmarks Statistik.

Der findes ingen EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Statistikken bygger på administrative kilder og der er derfor ikke beregnet noget indberetningsbyrde.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.