Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Bjarne Mann
39 17 36 18

bmn@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning efter skolestart

Oplysninger om indskrevne børn og unge samt ansatte indsamles primært fra kommunale forældreopkrævningssystemer og lønanvisningssystemer. Oplysningerne suppleres med data fra Undervisningsministeriet og elektroniske indberetninger til Danmarks Statistik fra selvejende og private pasningsinstitutioner. Det indsamlede data valideres for væsentlige afvigelser og sammenlignes med tidligere års data.

Kilder

Oplysninger om antallet af børn og unge indhentes fra kommunale forældreopkrævningssystemer. IT-leverandørerne er ASSEMBLE, IST og KMD og for Læsø indhentes oplysninger direkte fra kommunen. Der suppleres med oplysninger fra Undervisningsministeriet og indberetninger direkte fra pasningsinstitutionerne. Oplysninger om antal ansatte indhentes fra de kommunale lønanvisningssystemer. IT-leverandørerne er FOBU, KRL, SPIA, ACCOUNTOR, LDD, BØRNERINGEN og FDDB.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles en gang årligt, men Danmarks Statistik modtager både årsdata og månedsdata.

Indsamlingsmetode

Data om børns indmeldelser og ansattes arbejdstid indhentes fra kommunernes dataleverandører. Kommunerne registrerer ansattes arbejdstid og indmeldelser/udmeldelser af børn elektronisk og leverer oplysningerne til deres dataleverandør. Danmarks Statistik modtager månedligt og årligt oplysningerne direkte fra dataleverandørerne.

Datavalidering

Danmarks Statistik foretager fejlsøgning af modtagne oplysninger om børns indmeldelser og ansattes arbejdstid. Det gøres ved at sammenligne det nye års data med tidligere års data. Ud over sammenligning imellem årene foretages der også sammenligning imellem årsdata og månedsdata for, at vurdere, om der er overensstemmelse imellem disse. Den anden del af fejlsøgningen foregår ved at sammenligne antallet af ansatte med antallet af børn i hver kommune. Er der mange ansatte i forhold til antallet af børn eller omvendt – fx 190 børn pr. ansat i en kommune – sammenlignes antallet af børn og ansatte for hver institution individuelt i kommunen. I sådanne tilfælde er det typisk at kommunen, som har registreret børn på det rigtige kontonummer, mens ansatte er registreret på et forkert kontonummer. Ansattes kontonummer vil herefter blive korrigeret.

Databehandling

Data om børn og ansatte importeres som årsudtræk fra opkrævnings- og lønsystemer i kommunerne.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.