Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Mark Søndergaard
39 17 36 18

msg@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning efter skolestart

Der findes statistik om børnepasning tilbage til 1943. Generelt er det muligt at sammenligne det samlede antal børn fra 1983 og de enkelte pasningstilbud fra 1994. Dog skal man være opmærksom på, at tællingstidspunktet ændrer sig fra foråret til efteråret i 2007. Børnepasningsområdet på tværs af OECD lande er beskrevet i seneste rapport fra Education at a Glance 2019.

International sammenlignelighed

Der udarbejdes statistikker om børnepasning i en lang række lande. Statistikken er dog ikke underlagt nogle fælles internationale retningslinjer hvilket betyder at nationale metoder kan variere fra land til land. Børnepasningsområdet på tværs af OECD lande er beskrevet i seneste rapport fra Education at a Glance 2019.

Sammenlignelighed over tid

Der kan findes tal om daginstitutioner tilbage til 1943. Tal fra før 1983 kan findes i statistiske årbøger. Fra 1983 og til 1993 opgøres det samlede antal indskrevne børn og unge i daginstitutioner i alderen 0-14 år. Fra 1994 til 2007 opdeler tabellen i institutionstyper, herunder skolefritidsordninger (SFO) og fritidshjem. Der opdeles ikke på klub. Efter kommunalreformen i 2007 udvides tabellerne og der opdeles nu også på børn og unge i klub. Samtidig udvides alderen på de børn og unge, der er med i statistikken. Aldersgruppen udvides fra 0-14 år til 0-18 år. Fra 2015 oprettes en ny tabel, som udelukkende opdeler på SFO, Fritidshjem og klubber. Generelt er det muligt at sammenligne det samlede antal børn og unge fra 1983 og på de enkelte pasningstilbud fra 1994. Frem til 2007 er måletidspunktet for statistikken et givent tidspunkt i foråret, men fra og med 2007 flyttede måletidspunktet til den første oktober i efteråret. Alt andet lige, vil det overvurdere antallet af børn og unge samt ansatte efter 2007. Det skyldes at der er flere børn og unge, ved starten af skoleåret (opgørelsestidspunktet efter 2007) end i foråret (opgørelsestidspunktet før 2007). Det betyder med andre ord at antallet af børn og unge og ansatte er højere fra 2007, hvis der sammenlignes med antallet før 2007. Sammenligninger over tid bør også tage højde for indførelse af kommunalreformen i 2007. Her ændres i kommunesammensætningen og amterne nedlægges.

Sammenhæng med anden statistik

Danmarks Statistik offentliggør statistik om daginstitutionernes takster for børnepasning. Herunder opgøres taksterne for indmeldelse i SFO, klubber og fritidshjem. En tælling af antallet af institutioner for børn og unge efter skolealderen kan findes her. Derudover offentliggøres en statistik for daginstitutionernes frokostordninger og oplysninger om indholdet i frokostordningerne. Danmarks Statistik laver også en lignende opgørelse af børn og ansatte med pædagogiske opgaver samt normeringer for børn, som er i alderen før skolestart. De kan findes her.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.