Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, erhvervsstatistik
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Hugsten i skove og plantager

Statistikken er baseret på er en spørgeskemaundersøgelse blandt danske skove med mindst 0,5 ha skov.

Statistikken består af to hovedtemaer:

Arealet med skov fordelt på træarter, herunder juletræer, ubevokset areal og midlertidigt ubevokset areal. Hugsten fordelt på træarter og effekter. En vigtig detaljering er opdelingen i brænde og forskellige former for gavntræ. Gavntræ kan fx være træ til brug for produktion af papir og træ til møbelindustrien.

Indholdsbeskrivelse

Ved tællingen indhentes oplysninger om skovareal i ha, fordelt på bøg, eg, andet løvtræ, nåletræ, pyntegrønt, midlertidigt ubevokset skovareal, bevokset areal i alt, ubevokset areal, skovens areal i alt, samt arealer med juletræer og pyntegrønt. Hugsten som er den mængde træ som fjernes fra skov, er fordelt på bøgetræ, egetræ, andet løvtræ og nåletræ. Hugst omregnes til m3 fastmasse, som er ækvivalent med tørstofindhold i nåletræstømmer.

Grupperinger og klassifikationer

Regional opdeling Hugsten af træ er opdelt på særlige landbrugslandsdele (underopdelinger af regioner). Det er valgt at vise resultater for landsdelene København by, København omegn og Nordsjælland under ét "København og Nordsjælland" samt tilsvarende for landsdelene Østsjælland og Vestsjælland, hvilke er sammenfaldende med Region Sjælland. Region Nordjylland er ikke opdelt i landsdele. Opdelingen ser således ud: • Hele landet • Region Hovedstaden • Landsdel København by, Landsdel Københavns omegn og Landsdel Nordsjælland • Landsdel Bornholm • Region Sjælland • Region Syddanmark • Landsdel Fyn inkl. øerne • Landsdel Sydjylland • Region Midtjylland • Landsdel Østjylland • Landsdel Vestjylland • Region Nordjylland

Typer af træ

Hugsten er træ er fordelt på løv og nåletræ og igen på brænde og gavntræ.

Sektordækning

Populationen består af alle arbejdssteder i Det Erhvervsstatistiske Register, som er markeret som skovaktive og har mindst 0,5 ha med skov, uanset om branchen er forskellig fra skov. Mange arbejdssteder, som har deres væsentligste aktivitet inden for landbrug, har også skov som en biaktivitet. De er også indeholdt i populationen.

Der er altså i den forstand ikke tale om at dække en eller flere sektorer ud fra en brancheklassifikation.

Begreber og definitioner

Skovbedrift: En skovbedrift er et arbejdssted i Erhvervsregistret, som har mindst 0,5 hektar med skov.

Enheder

Tællingsenheden er arbejdsstedet i Det Erhvervsstatistiske Register.

Population

Populationen er Danmarks skovareal.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2006-18

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

  • Antal skovbedrifter.
  • Hektar med skov.
  • Hugst og salg af træ, m3 fast masse.

Referencetid

Kalenderåret.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, § 8.

Indberetningsbyrde

156.000 kroner i 2013.

Øvrige oplysninger

Ikke relevant for denne statistik.