Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, erhvervsstatistik
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Hugsten i skove og plantager

Tallene publiceres i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken.

Særlige ønsker kan imødekommes ved serviceopgaver.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Nyt fra Danmarks Statistik

Publikationer

Udover statistikbanken offentliggøres statistikken i Nyt fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Adgang til mikrodata

Forskere kan få adgang til anonymiserede mikrodata.

For hver tælling dannes et endeligt tællingsregister med alle skovbedrifter, som deltog i tællingen.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Tabellerne udarbejdes aldrig med så stor detaljeringsgrad, at der er risiko for, at enkelte skovbedrifter kan identificeres.

Diskretionering og databehandling

Ved udarbejdelse af statistiske tabeller tilstræbes, at ingen tabelceller indeholder meget få bedrifter.

Reference til metodedokumenter

Danmarks Statistik udgav i 1990 og 2000 publikationen ”Skove og plantager” i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Udgivelserne fandt sted ud fra skovtællinger, der blev afholdt disse to år. Fra og med 2006 er publikationen blevet udarbejdet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.