Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, erhvervsstatistik
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Hugsten i skove og plantager

Statistikken er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der er repræsentativ for regioner og størrelsesgrupper.

Spørgeskemaerne udfyldes på http://www.Virk.dk af skovejerne. Inden offentliggørelse gennemgår de udfyldte skemaer en fejlsøgning, hvor hvert enkelt spørgsmål underkastes et sandsynlighedstjek.

Kilder

Oplysninger fra udsendte spørgeskemaer til skovejere.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Tællingen er en spørgeskematælling. Spørgeskemaet skal besvares online på http://www.virk.dk

Datavalidering

Statistikken gennemgår en fejlsøgning, som kan beskrives i tre forskellige faser:

Ved online-indberetningen sikres, at alle spørgsmål er besvaret. I næste fase behandles de indkomne besvarelser, hvor hvert spørgsmål underkastes en sandsynlighedskontrol. Fejl rettes øjeblikkeligt, i nogle tilfælde efter telefonisk kontakt til skovejeren. 1. I sidste fase undersøges de opregnede tal på regionsniveau, og ekstreme udviklinger udses i form af store stigninger eller store fald. Her vil det ofte være muligt at finde nogle få, men grove fejl, som man af den ene eller anden grund har overset i de to første faser.

Databehandling

Tællingen er en stratificeret stikprøvetælling, hvor stratificeringen falder i t0 dimensioner:

1) Areal med skov, 5 grupper:

  • 0,5-4,9 ha,
  • 5,0-19,9 ha,
  • 20,0-49,9 ha,
  • 50,0-99,9 ha,
  • 100,0 ha og derover

Fire regioner:

  • Øst for Storebælt,
  • Region Syddanmark,
  • Midtjylland,
  • Nordjylland

De mindste skove på 0,5-49 ha udgør kun ét stratum uanset region, og dermed har stikprøven i alt 17 strata. Stikprøven opregnes til totalniveau ved at sætte skovareal i Danmark som mål. Skovarealet er opgjort af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Ved 2017-tællingen er resultaterne for skove under 50,0 ha beregnet, og disse skove har altså ikke modtaget et spørgeskema.

Korrektion

Der er ingen korrektioner ud over det, der er beskrevet under "Datavalidering" og "Databehandling".