Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, erhvervsstatistik
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Hugsten i skove og plantager

Som følge af en lille stikprøve på kun omkring 10 pct. af skovene er der en noget større usikkerhed end for tilsvarende tællinger i landbruget, også fordi en forholdsvis stor del af hugsten finder sted blandt små skove, som kun har en lille dækning i stikprøven.

Den relative spredning på hugsten er omkring 2 pct.

Samlet præcision

Den relative spredning på hugsten er omkring 2 pct. Dette tal er et mål for stikprøveusikkerheden.

Det er svært at sige, om der er nogen systematik i fejlene, altså om de oplyste tal på spørgeskemaet er systematisk for store eller for små. Tallene for hugst bliver ved fejlsøgningen sammenholdt med skovarealet.

Resultatet vurderes som pålideligt af eksperter ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Vurderingen er baseret på særlige undersøgelser over tilvækst og hugst for en måleperiode 2008-16. Undersøgelsen er beskrevet i "Skove og plantager 2017".

Stikprøveusikkerhed

Den relative spredning på hugsten er omkring 2 pct. Det er en noget større usikkerhed end for tilsvarende tællinger i landbruget.

Anden usikkerhed

Dækningfejl: En ret betydelig overdækning Målefejl: Ingen oplysninger Bortfald: 1-3 pct. Beregningsfejl: Ikke relevant Modelantagelse: Ikke relevant

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Tællingen er underkastet visse usikkerheder:

  • Med hensyn til registergrundlaget, så er der et vist antal skovbedrifter, som ikke reelt har skov, men snarere er landbrug eller institutioner med naturområder.
  • Dette gør så også, at der er tale om en væsentlig overdækning, som i 2018 udgjorde 5.943 skovbedrifter.
  • Tællingen er underkastet en almindelig stikprøveusikkerhed. Den relative spredning på den samlede hugst er ca. 2 pct.
  • Tallene for hugsten kan være undervurderet, da det er sværere at opdage, hvis en skovejer oplyser en for lille hugst end en for stor hugst.

Ved at sammenholde opregningen med det samlede skovareal i Danmark, så opnås dog en acceptabel sikkerhed. Det samlede skovareal kendes med stor sikkerhed.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.