Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Relevans

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Pernille Stender
39 17 34 04

psd@dst.dk

Hent som PDF

Kvartalsopdelt Arbejdsstyrkestatistik

Den kvartalsopdelte arbejdsstyrkestatistik (KAS) anvendes fortrinsvist til strukturbelysning af arbejdsmarkedet, idet statistikken indeholder informationer på et meget detaljeret niveau. Statikken er således relevant for eksterne og interne brugere som grundlag for belysning af befolkningen primære tilknytning til arbejdsmarkedet fordelt over året.

Brugerbehov

KAS offentliggøres første gang i 2018, og har længe været efterspurgt særligt af brugere, som allerede benytter den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). RAS er en statusopgørelse over befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november. Der er således en del brugere af RAS, som ønsker mulighed for at belyse befolkningens arbejdsmarkedstilknytning bredere i løbet af året end en statusopgørelse giver mulighed for. Det er eksempelvis relevant til belysning af beskæftigelse i bestemte brancher, som har store sæsonudsving, og hvor novembertidspunktet derfor ikke nødvendigvis er retvisende for beskæftigelsen over hele året. Det er ligeledes relevant for kommuner, som har store udsving i beskæftigelsen over året eksempelvis på grund af turisme. Derudover er det et generelt internt og eksternt ønske om at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet bedst muligt, og med den kvartalsopdelte arbejdsmarkedsstatistik som supplement til den eksisterende og lange tidsserie i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, har vi et endnu bedre grundlag for at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Brugertilfredshed

KAS udkommer første gang i 2018 med oplysninger om befolkningens beskæftigelse 2008-2016 og fra og med 2019 indgår også den øvrige befolkning. Der er derfor endnu ikke mulighed for at vurdere brugertilfredsheden med statistikken. Brugerudvalget for Arbejdsmarkedsstatistik inddrages i arbejdet med KAS.

Fuldstændighed af data

Der er ingen forordninger på området. KAS følger - i det omfang, det er muligt, når udgangspunktet er registerdata - guidelines fra ILO (Internationale Labour Organization). ILO er en FN-organisation, som bl.a. fastlægger de internationale retningslinjer for, hvordan befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet skal opgøres. ILO's retningslinjer er primært rettet mod interviewbaserede opgørelser (Arbejdskraftundersøgelserne), hvor personen selv afgiver information om sin arbejdsmarkedstilknytning. Eftersom KAS er baseret på registerdata, er kravene fra ILO operationaliseret til brug for en registerbaseret opgørelse. ILO-retningslinjerne består bl.a. af et sæt prioriteringsregler for, hvordan den primære tilknytning til arbejdsmarkedet bestemmes. Retningslinjerne foreskriver, at beskæftigelse har højere prioritet end ledighed, mens ledighed har højere prioritet end tilstande uden for arbejdsstyrken.