Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Pernille Stender
39 17 34 04

psd@dst.dk

Hent som PDF

Kvartalsopdelt Arbejdsstyrkestatistik

I Statistikbanken offentliggøres tallene under Kvartalsopdelt arbejdsstyrkestatistik, beskæftigelse.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ingen særskilt NYT-udgivelse for denne statistik.

Publikationer

Ingen planlagte publikationer.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Kvartalsopdelt arbejdsstyrkestatistik, beskæftigelse i følgende tabeller:

  • KAS300: Beskæftigede efter branche (DB07), socioøkonomisk status, alder og køn
  • KAS301: Beskæftigede efter område (arbejdssted), branche (DB07), socioøkonomisk status, alder og køn
  • KAS302: Beskæftigede efter område (bopæl), branche (DB07), socioøkonomisk status, alder og køn
  • KAS305: Gennemsnitligt antal lønmodtagere (ultimo november) efter arbejdsstedsområde, sektor, alder og køn
  • KAS308: Beskæftigede efter oprindelsesland, branche (DB07), socioøkonomisk status, alder og køn
  • KAS309: Beskæftigede efter branche (DB07) og køn
  • KAS311: Beskæftigede efter branche (DB07), herkomst og køn

Adgang til mikrodata

KAS er en gennesmsnitsberegning på baggrund af AMR, som stilles til rådighed gennem Danmarks Statistiks Forskerordning under hensyntagen til Danmarks Statistiks generelle anonymiseringsregler.

Anden tilgængelighed

AMR leveres årligt til Danmarks Statistiks DST Consulting og Danmarks Statistiks Forskningsservice. Mere detaljerede opgørelser kan købes ved henvendelse til DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Eftersom KAS er en gennemsnitsberegning er der ikke foretaget diskretionering i offentliggjorte tal i Statistikbanken.

Reference til metodedokumenter

Yderligere dokumentation af KAS kan findes følgende steder:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.