Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Heidi Sørensen
39 17 35 62

hsn@dst.dk

Hent som PDF

Passager- og færgefart i danske havne

Statistikken vurderes at være retvisende, idet statistikkens hovedtal baseres på finansielle oplysninger fra indberetter (salg af billetter). Desuden er indberetter lovmæssigt forpligtet til at føre kontrol med antallet af passagerer og køretøjer.

Der er begrænsede revisioner i tidligere oplysninger og der findes meget få fejl i indberettede data.

De mindste færgeruter - typisk indenrigsruter til mindre danske øer eller over fjorde - indgår ikke i statistikken.

På hovedtallene er usikkerheden størst for lastvognsgods, som i visse tilfælde beregnes på baggrund af de overførte lastvogne.

Samlet præcision

Den samlede usikkerhed på passagertal er indenfor 2 pct., mens usikkerheden på godsoplysningerne vurderes at være større, da der i visse tilfælde foretages beregninger af godsmængden ud fra antallet af køretøjer.

De væsentligste kilder til usikkerhed er :

  • de mindste færgeruter (under 10.000 passagerkm årligt, dvs. meget korte ruter eller ruter med meget få passagerer) indgår ikke i statistikken
  • beregningen af lastbilgodset i de tilfælde rederierne ikke vejer de overførte biler
  • manglende oplysninger om antallet af overførte cykler

Der er ingen stikprøveusikkerhed, da svarraten fra de adspurgte færgeoperatører er 100 pct.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

De allermindste færgeruter indgår ikke i statistikken. De vurderes at udgøre under 2 pct. målt på antal passagerer.

Der kan forekomme objektbortfald for enkelte kategorier, som ikke billetteres selvstændigt på alle ruter, fx cykler.

Der foretages imputering af manglende oplysninger om godsmængder i visse tilfælde, hvor færgeruterne ikke vejer lastvognene. Imputeringen foretages på baggrund af antallet af overførte lastvogne.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der er ikke foretaget en kvalitetsmåling af statistikken.

Statistikken vurderes at være af god kvalitet, idet den omfatter alle større ruter og svarraten er høj. På enkelte underkategorier kan usikkerheden være større.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der publiceres foreløbige tal og revisioner forekommer. Tal revideres 4-8 kvartaler tilbage i forbindelse med offentliggørelse af et nyt kvartal.

Revisionerne er som hovedregel af mindre betydning.