Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Heidi Sørensen
39 17 35 62

hsn@dst.dk

Hent som PDF

Passager- og færgefart i danske havne

Statistikken offentliggøres kvartalsvis med tal i Statistikbanken i tabellerne SKIB31, SKIB32, SKIB33 og SKIB34. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog, som blev udgivet frem til og med 2017 og Statistisk Tiårsoversigt. Desuden indgår data i Nyt'en Skibsfart i danske havne, som udkommer en gang årligt. Se mere på statistikkens Emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik en gang årligt.

Publikationer

Passager- og færgefart indgår sammen med andre transportstatistikker i tabeller i Statistisk Årbog til og med 2017 og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres kvartalsvist i Statistikbanken under emnet Erhvervslivets sektorer, Transport, Persontransport, hvor følgende tabeller findes med månedlige tal:

· SKIB33: Indenrigs færgetransport efter færgerute og enhed

· SKIB34: Udenrigs færgetransport efter færgerute og enhed

Derudover offentliggøres følgende tabeller med årlige tal:

· SKIB31: Indenrigs færgetransport efter færgerute og enhed

· SKIB32: Udenrigs færgetransport efter færgerute og enhed

Adgang til mikrodata

Der er adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Fra 1992 er alle indberettede variabler vedrørende passagerskibs- og færgefart arkiveret elektronisk.

Anden tilgængelighed

Statistikken sendes til Eurostat som en del af søfartsstatistikken (Maritime Transport statistics) og offentliggøres i Eurostats database.

Statistikkens grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der foretages ikke diskretionering.

Reference til metodedokumenter

For yderligere metode henvises til Eurostats Guidelines for Maritime Statistics.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.