Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Underretninger om udsatte børn og unge

Formålet med statistikken er at følge udviklingen og identificere mønstre i de underretninger om udsatte børn som kommunerne modtager. Kommunerne indberetter oplysninger om hvilke børn de modtager underretninger om, hvem der underretter,og årsagen til de enkelte underretninger. Kommunerne har indberettet disse oplysninger siden 1. april 2014. Underretningerne opdeles efter paragrafferne i serviceloven, nemlig: § 152 (mellemkommunale underretninger), § 153 (særlig underretningspligt) og § 154 (almindelig underretningspligt).

Indhold

Statistikken indeholder oplysninger om de underretninger om udsatte børn og unge under 18 år, som kommunerne modtager. Underretninger, som udtrykker bekymring for et ufødt barn, bliver registreret for den vordende moder. Statistikken indeholder dato for underretningen, underretterens relation til barnet (hvem underretter) og baggrunden for underretningen (hvad underrettes der om). Data indsamles løbende og alle underretninger fra alle kommuner samles i et register, som danner grundlag for en årlig statistik udgivelse. Udgivelsen består af en årsartikel og tre statistikbanksmatricer under levevilkår/sociale forhold/udsatte børn og unge.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Underretningsregistret fremkommer ved indsamling af alle indberetninger af underretninger om børn og unge under 18 år fra kommunerne samt ufødte. Data modtages løbende (dagligt) via system-til-system løsning, og sendes direkte til en hjemmeside, hvor kommunerne kan se egne data og foretage rettelser eller sletninger. De indsamlede data valideres en gang om året i samarbejde med kommunerne. Kommunerne godkender ved valideringen deres egne indberetninger.

I 2017 har alle kommuner undtagen Aalborg godkendt deres underretninger. Aalborg har skiftet system i 2017, og har af IT-tekniske årsager ikke kunne godkende alle deres indberetninger for 2017.

I 2018 har Aalborg, Gribskov og Sønderborg kommune ikke godkendt indberetninger, hvorfor antallet af underretninger for disse kommuner for 2018 er behæftet med usikkerhed. For både Gribskov og Sønderborg er antallet underestimeret. Horsens kommune har ikke indberettet data for 2018. I de aggregerede opgørelser i statistikbanktabellerne anvendes derfor sidste års niveau for Horsens, mens tallene for Horsens kommune er udeladt.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for forskere, journalister og sociale myndigheder og andre som interesserer sig for udsatte børn og unge. Fordelingen af antal underretninger indikerer, hvor i landet de har størst udfordringer med udsatte børn og unge. Statistikken har ligeledes interesse at sammenholde med statistikker om støtteforanstaltninger for udsatte børn og unge.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Samlet set vurderes usikkerheden for antallet af underretninger til at være lav.

For Aalborg i 2017-2018 vurderes usikkerheden dog til at være større.

For Gribskov og Sønderborg kommune er tallene i 2018 underestimeret.

Horsens kommune har ikke indberettet tal for 2018. Derfor indgår et estimat for Horsens kommune i de aggregerede tal for 2018. I aggregeringerne estimeres Horsens underretningstal for 2018 at være lig niveauet for 2017.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives årligt, senest 9 måneder efter referenceperiodens afslutning. Underretningsstatistikken for 2018 er offentliggjort 20. juni 2019.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken kan sammenlignes med tilsvarende statistikker for de nordiske lande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for underretninger under emnet Udsatte børn og unge. Det er muligt at købe skræddersyede løsninger om underretninger hos DST Consulting eller få adgang til mikrodata genne Danmarks Statistiks forskerordning.

Læs mere om tilgængelighed