Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Jonas Ellemand
39 17 33 43

joe@dst.dk

Hent som PDF

Underretninger om udsatte børn og unge

Kommunerne indberetter underretninger om børn og unge til Danmarks Statistik. Data modtages dagligt via system-system løsninger, indtastes via hjemmeside eller uploades via en FTP løsning.

Data valideres årlig i samarbejde med kommunerne, der godkender egne indberetninger.

Alder beregnes fra fødselsdato til sidste dag i reference perioden.

Kilder

Kommunerne indberetter underretninger om børn og unge til Danmarks Statistik, som er databehandler for Social- og Indenrigsministeriet. Ankestyrelsen indsamlede data fra 01-04-2014 til 31-06-2016. Underretninger indberettet fra 01.01.2016 og frem fortrinsvist overført fra kommunernes fagsystemer til Danmarks Statistiks via en webbaseret database. Gennem en hjemmeside har kommunerne også mulighed for at tilgå indberettede data.

Indsamlingshyppighed

Kommunerne kan indberette dagligt - men enkelte kommuner indberetter for længere perioder.

Indsamlingsmetode

Kommunerne kan indberette via Danmarks Statistiks indberetningshjemmeside eller direkte kommunernes sagsbehandlingssystemer overført via system til system indberetning. Alle indberetninger samles dagligt på en webdatabase, hvor kommunerne har tilgang til egne data, og mulighed for at rette og slette. Enkelte kommuner indberetter ved indsendelse af datasæt til FTP-server med underretninger for hele indsamlingsperioden.

Datavalidering

Data valideres årligt. Ved valideringsprocessens start udsender Danmarks Statistik fejl-lister med kendte fejl, cpr-lister og summariske opgørelser til kommunerne. Kommuner forholder sig til udsendte og godkender eller afviser udsendte som et retvisende udtryk for kommunens underretninger. Ved afvisning går Danmarks Statistik og kommunen i dialog om og arbejder med uoverensstemmelserne, til kommunen kan godkende data. Som hovedregel indgår ikke godkendt data i udgivelser, men med en note om, hvilke kommuner, der ikke har godkendt data. Når en kommune ikke kan godkende data inden udgivelse, så indledes efter udgivelse et samarbejde om få skabt overensstemmelse i data inden næste udgivelse.

For 2017 har 97 af 98 kommuner godkendt deres underretninger. Aalborg har af IT-tekniske årsager ikke kunne godkende.

For 2018 har 94 af 98 kommuner godkendt underretningsopgørelserne. Aalborg, Gribskov, Horsens og Sønderborg kommune har ikke godkendt indberetninger for 2018. Data for disse kommuner er derfor behæftet med usikkerhed. For både Gribskov og Sønderborg er antallet af underretninger underestimeret.

For 2019 har alle kommuner godkendt underretningsopgørelserne.

Databehandling

Data fra de kommunale fagsystemer, data indsendt via FTP og data indberettet på Danmarks Statistiks webløsning integreres . På tværs af de forskellige indberetningsløsninger skal indberetning leve op til kravene i Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet. Ensretningen efter kravene i bekendtgørelse muliggør enkel integration af data.

Underretningsstatistikken blev saneret i 2017, hvilket har betydet en reduktion af både kategorierne for hvem, der underretter og hvilke årsager, der gav anledning til underretningen. Under databehandlingen konverteres de tidligere kategorier for underretningstype og baggrunde til de nye kategorier, som er gældende efter saneringen af statistikken i 2017.

Alder beregnes fra fødselsdato. Det gælder både alder ultimo året i statistikbankstabellerne UND1, UND2 og UND3 samt alderen ultimo året og alderen ved tidspunktet for underretningen i registret.

Korrektion

Korrektion anvendes ikke