Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilknytning til arbejds­markedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse, samt i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS) og arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), der begge er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtager­organisationernes medlemstal årligt.

Nyt

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

Bruttoledigheden er stort set uændret

31. oktober 2019

Graf

Fra august til september lå bruttoledigheden stort set uændret, hvilket svarer til et niveau på 104.300 fuldtidspersoner i september. Dermed ligger ledighedsprocenten fortsat på 3,7 pct. af arbejdsstyrken.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsmarkedstilknytning'


Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere stiger

31. oktober 2019

Graf

Siden 2015 er beskæftigelsesfrekvensen steget med 6,6 procentpoint for 25-64-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande. Dermed var beskæftigelsesfrekvensen i 2018 på 56,9 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Registerbaseret arbejdsstyrke, arbejdsmarkedstilknytning'


Færre midlertidigt ansatte i Danmark end i EU

23. oktober 2019

Graf

I andet kvartal 2019 var 10,6 pct. af de danske lønmodtagere midlertidigt ansatte. Det er en væsentligt lavere andel end EU-gennemsnittet, som lå på 13,7 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsmarkedstilknytning'


Beskæftigelsen højere end nogensinde

23. september 2019

Graf

Arbejdskraftundersøgelsens (AKU) nye kvalitetsforbedrede tidsserie fra 2008 og frem viser, at antallet af beskæftigede i alderen 15-64 år i andet kvartal 2019 var højere end nogensinde før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsmarkedstilknytning'


Stigning i antallet af ledige job i det private

6. september 2019

Graf

Antallet af ledige stillinger i den private sektor var i andet kvartal 2019 på 35.600, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er en stigning på 1.200 i forhold til kvartalet før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ledige stillinger'


Flere medlemmer i lønmodtagerorganisationer

22. maj 2019

Graf

Lønmodtagerorganisationerne havde 31. december 2018 registreret 1.862.700 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er 41.700 medlemmer flere end året før - hvilket svarer til en stigning på 2,3 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Lønmodtagerorganisationer'


Over halvdelen af de unge er nye i jobbet

13. marts 2019

Graf

Jo yngre lønmodtagere er, desto mere jobmobile er de. I fjerde kvartal 2018 havde 53 pct. af de kvindelige lønmodtagere mellem 15 og 24 år påbegyndt deres arbejde inden for det seneste år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsmarkedstilknytning'


Færre uden for arbejdsstyrken ønsker et arbejde

21. februar 2019

Graf

Tre ud af ti personer i alderen 15-64 år, der var uden for arbejdsstyrken i 2018, ønskede et arbejde. Dette er et fald på 6 procentpoint fra 2017, hvor andelen var 36 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsmarkedstilknytning'


Udsatte unge har svært ved at komme i arbejde

14. marts 2018

Graf

Unge, som hverken var i beskæftigelse eller under uddannelse i november 2008, halter markant efter de øvrige unge på arbejdsmarkedet mange år senere.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdsmarkedsregnskab'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere

Siden starten af 2010 er lønmodtagerbeskæftigelsen blandt indvandrere med statsborgerskab fra et østeuropæisk EU-land steget med 37.000 personer, så der i 3. kvartal 2017 var 59.000 østeuropæiske lønmodtagere i Danmark.

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen giver et øjebliksbillede af, hvor stor en del af befolkningen som er i beskæftigelse, men fortæller ikke noget om, hvor mange der stabilt er i beskæftigelse, og hvor mange der har en mere ustabil eller turbulent tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Mobilitet og ændring i løn

Dansk økonomi har været igennem en historisk økonomisk krise, som betød, at mange personer mistede deres arbejde. Alene i 2. halvår af 2008 og i 2009, hvor den økonomiske krise var på sit højeste, faldt beskæftigelsen kraftigt med 5 pct.

Læs mere

Bag tallene

Beskæftigelsesfrekvensen for ældre stiger, samtidig med at færre er på nedsat arbejdstid

Andelen af beskæftigede, der vælger at gå markant ned i tid, stiger, jo tættere danskerne kommer på pensionsalderen. I forhold til for ti år siden er der dog færre ældre, der vælger at gå ned i tid, samtidig med at beskæftigelsesfrekvensen for de 60-64-årige er steget væsentligt.

Læs mere

Natarbejde er mest udbredt inden for landbrug, skovbrug og fiskeri

Lidt flere end hver 10. dansker oplever at måtte arbejde om natten. Dog er der væsentlige forskelle fra branche til branche. For eksempel havde 5 procent af medarbejderne inden for finansiering og forsikring haft natarbejde, mens tallet var 18 procent inden for landbrug, skov og fiskeri.

Læs mere

Fakta om arbejdsmarked

Danmarks Statistik har samlet en række tal om beskæftigelse, ledighed, offentligt forsørgede, ledige stillinger og lønudviklingen.

Læs mere

Næsten halvdelen af de beskæftigede over pensionsalderen arbejder under 20 timer om ugen (Opdateret)

I 2017 arbejdede 11,9 pct. af danskere på 65 år og derover. Ud af dem arbejder en tredjedel under ti timer om ugen, mens en anden tredjedel arbejdede 35 timer eller mere om ugen. Mænd på 65 år og derover forbliver oftere i beskæftigelse, end det er tilfældet for kvinder i samme aldersgruppe.

Læs mere

Beskæftigelsen blandt børn og unge under 18 år stiger efter flere års fald

Andelen af børn og unge med et fritidsjob er lavere end i 2008, men er begyndt at stige igen efter flere års fald. Piger under 18 år og personer, der bor langt fra de store byer, arbejder oftere end drenge og storbyboere.

Læs mere

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Bliv klogere på arbejdsmarkedsstatistik


Kursus - Arbejdsmarked

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Sofie Valentin Weiskopf