Gå til sidens indhold

Byggeomkostningsindeks for boliger

Byggeomkostningsindeks for Boliger har til formål at belyse udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig i Danmark.

Introduktion

Der udgives tre indeks; ét for enfamiliehuse, ét for etageboliger og et totalindeks, der er en sammenvejning af de to førstnævnte. De tre indeks er alle fordelt på otte fagindeks og seks bygningsdelindeks. Disse delindeks er, som for de samlede byggeomkostningsindeks, beregnet totalt og for hhv. materialer og arbejdsomkostninger.

 

Oversigt over omkostningsindeks for boliger

Statistikken offentliggøres kvartalsvist; primo marts, medio juni, primo september og primo december.

Dokumentation

Byggeomkostningsindekset blev etableret i 2003 og afløste Reguleringsindekset for boligbyggeri, som er udgivet siden 1987 og frem til 2. kvartal 2003. I 2016 er det foretaget en række kvalitetsforbedringer af indekset herunder opdatering af vægtgrundlaget samt ny metode til beregning af arbejdsomkostningsindeksene.

Læs mere om forbedringerne her:

Se endvidere nye og tidligere vægte her:

Vægtgrundlag for byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvartal 2003=100


Brugere af indeksene er ofte byggeorganisationer, entreprenører, bygherrer, advokater, offentlige institutioner og EU, men også boligforeninger og forskere og analytikere er interesseret i indekset. Byggeomkostningsindekset for boliger indeholder et indeks for enfamiliehuse, et indeks for etageboliger samt et indeks for boliger generelt. Alle indeks er endvidere fordelt på syv fagindeks og seks bygningsdelindeks. Hver af disse indeks er endvidere opdelt på materialer og arbejdsomkostninger. 

Læs mere om opgørelsesmetoder og datagrundlag for de indeks, Danmarks Statistik offentliggør

Se også dokumentation for Bygge- og anlægsvirksomhed

Nye byggeomkostningsindeks for boliger

I starten af december 2003 udgav Danmarks Statistik for første gang tre nye byggeomkostningsindeks for boliger. Indeksene afløste Reguleringsindeks for boligbyggeri, som er blevet udgivet siden 1989. I 2016 er vægtgrundlaget for byggeomkostningsindekset blevet opdateret, således at 2015=100.

Byggeomkostningsindeks for boliger består af et samlet indeks for boliger, som er sammenvægtet af byggeomkostningsindeks for hhv. enfamiliehuse og etageboliger.

Indeksene beregnes som fastvægtsindeks (Laspeyresindeks), hvor vægtgrundlaget er fra år 2015. Indeksene har 2015 som basisperiode, 2015=100. Indeksene udgives kvartalsvist primo marts, medio juni, primo september og primo december.

Alle indeks i de tre byggeomkostningsindeks er kædet med det med byggeomkostningsindeks for boliger, 1. kvartal 2003=100. Serien tilbage til 2003 kan findes i www.statistikbanken.dk.

Yderligere kan indekset kædes på det gamle reguleringsindeks, som findes i www.statistikbanken.dk tilbage til 1987.

Delindeks i de nye byggeomkostningsindeks


Fagindeks: Bygningsdelsindeks:
Jord- og betonarbejde Undergrund
Betonelementarbejde Råhus
Murerarbejde Bygningskomplettering
Tømrer- og snedkerarbejde Overflader
Malerarbejde VVS-anlæg
VVS-arbejde El- og mekaniske anlæg
Elarbejde  

Vægte

Vægtgrundlaget er opdateret i 2016 og bygger på tre byggerier af forskellig type:

  • Ét enfamiliehus
  • Ét rækkehusbyggeri
  • Ét etageboligbyggeri

Byggerierne er typiske for det aktuelle boligbyggeri. De er udvalgt på baggrund af en analyse af det aktuelle boligbyggeri, primært ved hjælp af Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Omkostningsfordelingerne for de tre byggerier er indhentet fra tre entreprenørvirksomheder af forskellig størrelse og geografisk beliggenhed. Hvor det har været nødvendigt, er omkostningsfordelingerne fra entreprenørerne bearbejdet af en rådgivende ingeniør med speciale i prissætning af byggerier.

Priser

På baggrund af materialet fra de tre byggerier, er der udpeget en række materialetyper, løngrupper og materieltyper. Tilsammen repræsenterer disse variable de samlede omkostningstyper i de tre byggerier.

For hver omkostningstype er der udvalgt en priskilde, som belyser den kvartalsvise omkostningsudvikling. Priskilderne er primært Prisindeks for indenlandsk vareforsyning og Lønindeks for den private sektor fra Danmarks Statistik.

Den kvartalsvise udvikling i indeksene beregnes ved at multiplicere omkostningsfordelingerne (vægte) med omkostningsudviklingerne for de tilhørende priskilder (priser).

Særlige ønsker kan imødekommes

Systemet til beregning af indeksene er konstrueret på en sådan måde, at det også kan håndtere særlige ønsker. Grundstrukturen i de nye indeks er BC/SfB-Bygningsdeltavle, og inden for tavlens rammer er der rige muligheder for at skræddersy specialindeks. Det kan fx være:

  • Indeks for en særlig bygningsdel.
  • Indeks for et enkelt af de tre byggerier.
  • Etablering af selvstændige indeks for andre bygningstyper end boliger, fx kontorbygninger og uddannelsesbygninger.

Sådan bruger du de opdaterede indeks sammen med tidligere indeks

Hvis du skal sammenkæde de nye indeks med det gamle indeks, kan du læse en vejledning i pdf-dokumentet her på siden.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Byggeomkostningsindeks for boliger

Artikler og publikationer om 'Byggeomkostningsindeks for boliger'

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Cajsa Mølskov Christtreu