Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Morten Skovrider Kollerup
39 17 32 49

msl@dst.dk

Hent som PDF

Industriens køb af varer og tjenester

Den væsentligste bruger af statistikken er Nationalregnskabet, men den bruges også af forskere og til analyseformål.

Brugerbehov

Statistikken benyttes primært i Nationalregnskabet. Statistikken anvendes også af blandt andre brancheorganisationer og forskere.

Brugertilfredshed

Statistikken drøftes med en række storbrugere i Kontaktudvalg for industristatistik, som mødes to gange årligt.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik, da der ikke er nogen EU-regulering e.l.